Articles In English na-russkom-yazyke Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na FaceBookuFundacja WHD na YouTubeInstagramissuu.com

22 678 16 11

Jacek Janik/Rynek Zdrowia
15-05-2010 10:02

W Polsce, bez względu na starania lekarzy i rozwój medycyny, co roku umiera około 4 tys. dzieci - ponad połowa z nich w pierwszym roku życia. Przyczyną około 30 proc. zgonów są schorzenia okołoporodowe, w drugiej kolejności (22 proc.) - wady rozwojowe, a na trzecim miejscu - różnego rodzaju wypadki.

Czytaj dalej...

Żegnamy śp. Joannę Agacką-Indecką, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i śp. Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy angażowali się w obronę praw nieuleczalnie chorych dzieci do właściwej opieki.

Czytaj dalej...

Z dr. Tomaszem Danglem – przewodniczącym Rady Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci rozmawia Wojciech Marciniak.

Wojciech Marciniak: W tym roku minęło 15 lat działalności Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Początki nie były łatwe – problemy lokalowe, niewielki zespół pracowników. Jak wspomina Pan tamten okres?

Czytaj dalej...

Rozmowa z doc. dr hab. med. Joanną Szymkiewicz-Dangel, lekarzem pediatrą, kardiologiem, konsultantką w zakresie kardiologii perinatalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współtwórczynią pierwszego w Europie ośrodka integrującego diagnostykę prenatalną z opieką paliatywną przy Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci .

- Kiedy mówi się o prawie kobiet do wolnego wyboru, najczęściej myśli się o prawie do aborcji. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak niełatwo jest czasem wyegzekwować prawo do urodzenia nieuleczalnie chorego dziecka.

Czytaj dalej...

O wyjątkowych matkach

W piątek 6.11.2009 r. w Programie „Celownik" TVP1 wyemitowany został reportaż poświęcony jednej z rodzin, która jest pod opieką Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Ekspertyza prawna dotycząca planowanych zmian ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W proponowanej nowelizacji pojawia się zapis art. 27 ust. 2 ustawy (art. 1 pkt. 26 ustawy o zmianie ustawy): „Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego."

Nie zgadzamy się z tą zmianą. Uważamy, że organizacje pożytku powinny mieć możliwość przeznaczania środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że:

Czytaj dalej...

Rozporządzenie o hospicjach do pilnej poprawki

Monika Strus-Wołos 15-10-2009, ostatnia aktualizacja 15-10-2009 06:29

Wiele dzieci potrzebujących opieki hospicyjnej nie będzie mogło z niej skorzystać – alarmuje adwokat, członkini Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodnicząca Komisji ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nowe przepisy o hospicjach nie uwzględniają bowiem różnorodnych potrzeb ich pacjentów, szczególnie tych najmłodszych. Wadliwe przepisy wydano, ignorując kilkuletnią pracę ekspertów medycyny i prawa.

Czytaj dalej...

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczą możliwości wykorzystywania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego.

18.09.2009 wysłaliśmy pismo
{phocadownload view=file|id=181|target=s}

do Pana Posła Sławomira Piechoty – Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz do wszystkich członków tej komisji w którym przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie proponowanej zmiany ustawy.

6.10.2009 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został złożony List otwarty
{phocadownload view=file|id=182|target=s}

pod którym podpisało się 9 organizacji pożytku publicznego. List porusza istotne dla funkcjonowania OPP kwestie związane z proponowanymi zmianami w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniżej notatka prasowa wygenerowana przez Polską Akademię Public Relations

Warszawa, 6 października 2009 r.
INFORMACJA PRASOWA

Inicjatywa Lepszy 1% walczy o dzieci

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nad którą pracują senatorowie i posłowie, może zniszczyć ekonomię społeczną w OPP, a także może odebrać podatnikom już od najbliższego roku możliwość przekazywania 1% podatku na wskazaną osobę lub cel. Organizacje pozarządowe pod szyldem inicjatywy „Lepszy 1%" napisały list otwarty z apelem do członków komisji sejmowej.

Przez ostatnie miesiące trwały prace nad Nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Między wieloma potrzebnymi zmianami pojawiły się dwie bardzo negatywne - zakaz przeznaczania środków z 1% podatku na prowadzenie działalności gospodarczej i zakup majątku do jej wykonywania oraz zlikwidowanie możliwości przekazywania 1% na wskazaną osobę lub cel. Chociaż drugi zapis udało się wycofać i nie znalazł się w projekcie nowelizacji, który ma trafić 7 października na obrady Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, to organizacje pozarządowe mają sygnały, że na Komisji Sejmowej znowu ten punkt pojawi się w projekcie nowelizacji.

Zapis zakazujący działalności gospodarczej na majątku powstałym z funduszy pochodzących z 1% to ograniczenie aktywności organizacji - uniemożliwia np. wynajmowanie sali szkoleniowej w ośrodku powstałym za takie środki lub wyklucza korzystanie z jednego komputera do księgowości pożytku publicznego i działalności gospodarczej, jeśli komputer został zakupiony z 1%. Czemu OPP mają dokonywać podwójnego zakupu tych samych sprzętów i nie korzystać z możliwości zarobienia na utrzymanie obiektów, jeśli pojawi się klient gotowy zapłacić za jakąś usługę? Problem dotyczy między innymi Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko", która realizuje inwestycje za prawie 22 mln zł - Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Radwanowicach, Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio budujące Centrum Pomocy za ponad 11 mln zł, Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?" budującej Klinikę „Budzik". Problem zakazu przeznaczania środków z 1% podatku na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczy również hospicjów, które prowadzą taką działalność np. w formie usług medycznych.

Pojawiły się też próby zabrania podatnikom wcześniej przyznanej im, w ramach mechanizmu przekazywania 1 % podatku, możliwości wskazania określonej osoby (np. osoby chorej, niepełnosprawnej) lub celu (wsparcia konkretnej placówki partnerskiej organizacji czy projektu) do czego dążą niektórzy przedstawiciele Rady Pożytku Publicznego - nazywający się bezpodstawnie „stroną społeczną". Brak takiej możliwości może przyczynić się do utraty zaufania społecznego do organizacji pozarządowych i idei 1%, a tym samym do zmniejszenia wykorzystania tych środków. Organizacje nie wyobrażają sobie jak wytłumaczą milionom podatników, którzy od 6 lat mieli możliwość wspierania leczenia konkretnej osoby czy realizowanej inicjatywy, że teraz nie mogą jej wskazać w deklaracji, a środki te będą dzielić tylko i wyłącznie zarządy OPP. Czy można podzielić ratowanie życia ludzkiego na to bardziej pożyteczne publicznie i to mniej? Co z dziećmi, dla których jest to często jedyna szansa na otrzymanie rehabilitacji czy opłacenia skomplikowanej operacji? W samej Fundacji Zdążyć Pomocą jest 8000 podopiecznych.

Pomimo faktu, że zapis nie pojawił się w projekcie nowelizacji ustawy po pracach podkomisji, Pan Jakub Wygnański chce go przeforsować na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a przewodniczący komisji Sławomir Piechota w piśmie z dn. 02.10.2009 r. do Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła" - jednego z inicjatorów Listu Otwartego, napisał: „W chwili obecnej coraz więcej osób uważa, że to rozwiązanie jest sprzeczne z ideą 1%, a nawet bywa nadużywane jako forma ukrytej zapłaty za różnego rodzaju usługi, jak np. za naukę w szkole, czy wyjazd wakacyjny."

List Otwarty jest dostępny pod adresem www.lepszy1procent.pl. Podpisała się pod nim Fundacja "Krajowe Centrum Kompetencji" oraz jedni z największych beneficjentów 1%, którym zaufały miliony Polaków: Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", "Mimo Wszystko" Fundacja Anny Dymnej, Fundacja "Mam marzenie", Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio, Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?", Fundacja dzieciom "Zdążyć z pomocą", SOS Wioski dziecięce, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Czytaj dalej...

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

28.09.2009 otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo skierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia p. Adama Fronczaka.
{phocadownload view=file|id=184|target=s}
{phocadownload view=file|id=185|target=s}

Z przykrością stwierdziliśmy, że Ministerstwo Zdrowia nie zapowiada w najbliższym czasie wprowadzenia oczekiwanych przez nas zmian obowiązujących przepisów NFZ i wprowadzenia naszego projektu rozporządzenia MZ w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej
{phocadownload view=file|id=79|target=s}

Otrzymane pismo nie wyjaśnia najważniejszej sprawy – dlaczego MZ 31.08.2009 r. wprowadziło rozporządzenie sprzeczne z ustaleniami uzgodnionymi na spotkaniu w dniu 10.03.2009 r., kiedy to p. Adam Fronczak zgodził się z naszym stanowiskiem, że opieka paliatywna nad dziećmi winna być uregulowana odrębnymi przepisami i zadeklarował rozpoczęcie prac nad właściwym rozporządzeniem
(przeczytaj uwagi Fundacji WHD do wprowadzonego przez MZ rozporządzenia).
{phocadownload view=file|id=183|target=s}

Nasuwają się zatem pytania:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z wcześniejszych deklaracji?2. Jeśli nie, to jaki cel ma wprowadzenie przepisów, które prawdopodobnie będą zmienione kolejnym rozporządzeniem?
  2. Dlaczego rozporządzenie MZ z dn. 31.08.2009 r. jest kopią Zarządzenia Prezesa NFZ z dn. 23.10.2008 r.?
  3. Dlaczego, pomimo zapisów ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 5), Ministerstwo Zdrowia lekceważy nasze stanowisko i nie podejmuje proponowanej przez nas współpracy merytorycznej?
Czytaj dalej...

10.03.2009 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia zorganizowane przez Pana Adama Fronczaka - Podsekretarza Stanu poświęcone pediatrycznej opiece paliatywnej. Podczas spotkania ustalono, że opieka nad nieuleczalnie chorymi dziećmi ze względu na swoją specyfikę winna być uregulowana odrębnie. Pan Adam Fronczak poinformował, że Ministerstwo Zdrowia rozpocznie pracę nad osobnym projektem rozporządzenia MZ w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci.

W odniesieniu do pytania dotyczącego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od fundacji organizującej dla lekarzy i pielęgniarek bezpłatne szkolenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, Pan Minister Adam Fronczak poinformował, że w związku z wystąpieniem Ministra Finansów w tej sprawie, Minister Zdrowia w korespondencji skierowanej do Ministra Finansów – pismo z dnia 4 lutego 2009 r. znak: MZ-ZPZ-073-13300-3/BW/09 zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie

Czytaj dalej...