Przekaż
Datek
 • 121 złotych dziennie za leczenie dziecka przez hospicjum domowe
  121 złotych dziennie za leczenie dziecka przez hospicjum domowe
 • Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (X-ALD)
  Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (X-ALD)
 • Ankieta - Pediatryczna Domowa Opieka Paliatywna Polska 2012
  Ankieta - Pediatryczna Domowa Opieka Paliatywna Polska 2012

Ból aborcji

Ból aborcji

Z dr. hab. n. med. Tomaszem Dangelem, specjalistą medycyny paliatywnej i anestezjologii, założycielem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, rozmawia Izabela Borańska-Chmielewska

Czytaj dalej...
 • Budujmy cywilizację dobra, cywilizację życia, nie śmierci
  Budujmy cywilizację dobra, cywilizację życia, nie śmierci

CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja

CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja

Warszawa, styczeń 2013 r.
Centrum Badania Opinii Społecznej
Komunikat badań BS/3/2013
Za zgodą:
Ośrodek Informacji CBOS
tel. 22 625 76 23; fax 22 629 40 89
info@cbos.pl
http://www.cbos.pl

 • CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja – Warszawa, syczeń 2013
  CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja – Warszawa, syczeń 2013

Czas na dyskusję o testamencie życia

Czas na dyskusję o testamencie życia

- Ewa Szarkowska, Puls Medycyny nr 2 (259) 13 lutego 2013

60 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem do polskiego prawa tzw. testamentu życia, a ponad połowa deklaruje, że jest gotowa podpisać taki dokument. Z inicjatywy grupy prawników i lekarzy powstał projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który umożliwia odstąpienie od uporczywej terapii. 

 • Czy hospicjum dla dzieci może funkcjonować na podstawie zarz. prez. NFZ
  Czy hospicjum dla dzieci może funkcjonować na podstawie zarz. prez. NFZ
 • Decyzja o zakończeniu leczenia przyczynowego u dzieci z chorobami nowotworowymi – doświadczenia Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci
  Decyzja o zakończeniu leczenia przyczynowego u dzieci z chorobami nowotworowymi – doświadczenia Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci
 • Deklaracja końcowa V Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii «PRO VITA»
  Deklaracja końcowa V Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii «PRO VITA»
 • Diagnostyka kandydozy i przepuszczalności jelitowej u pacjentów WHD
  Diagnostyka kandydozy i przepuszczalności jelitowej u pacjentów WHD
 • Diagnostyka radiologiczna zaburzeń połykania i refluksu żołądkowoprzełykowego u dzieci
  Diagnostyka radiologiczna zaburzeń połykania i refluksu żołądkowoprzełykowego u dzieci