Przekaż
Datek
 • Nowy katalog schorzeń mogących wymagać pediatrycznej opieki paliatywnej
  Nowy katalog schorzeń mogących wymagać pediatrycznej opieki paliatywnej
 • Obszary zaangażowania duszpasterskiego kapelana w rodzinie dziecka terminalnie chorego - Doświadczenia kapelana hospicjum dla dzieci
  Obszary zaangażowania duszpasterskiego kapelana w rodzinie dziecka terminalnie chorego - Doświadczenia kapelana hospicjum dla dzieci
 • Ocena skuteczności diety ketogennej w leczeniu padaczki u dzieci
  Ocena skuteczności diety ketogennej w leczeniu padaczki u dzieci
 • Odległe następstwa i przebieg kliniczny encefalopatii okołoporodowych
  Odległe następstwa i przebieg kliniczny encefalopatii okołoporodowych

Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda

Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda

Małgorzata Szeroczyńska

Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda
edycyna Paliatywna, 2013, nr 2, str. 31-40
 

Wstęp
Decyzje dotyczące odstąpienia od leczenia pacjenta w stanie terminalnym są jednymi z najtrudniejszych w praktyce lekarskiej. Naturalnym bowiem odruchem każdego lekarza jest walka z chorobą i z grożącą pacjentowi śmiercią. Nie po to przecież zostaje się lekarzem, by pozwalać pacjentowi umrzeć, ale właśnie, by zapewnić mu jak najdłuższe życie i to życie w jak najlepszym zdrowiu. Przy rozwoju dzisiejszej medycyny jednak często te dwa cele wcale nie idą w parze. Technika medyczna jest w stanie wielokrotnie przedłużać życie ludzkie, kosztem jego jakości. 

 • Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda
  Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda
 • Opieka paliatywna nad dziećmi - wybrane rozpoznania
  Opieka paliatywna nad dziećmi - wybrane rozpoznania
 • Ordynator oddziału konających dzieci - Janusz Korczak i tragedia najmłodszych w Warszawskim Getcie
  Ordynator oddziału konających dzieci - Janusz Korczak i tragedia najmłodszych w Warszawskim Getcie
 • Organizacja domowej opieki paliatywnej w hospicjach finansowanych przez WHD
  Organizacja domowej opieki paliatywnej w hospicjach finansowanych przez WHD