Przekaż
Datek

Testament życia

Testament życia

Testament życia, czyli projekt ustawy, która po raz pierwszy w Polsce ma regulować granicę życia i śmierci. A dokładnie granicę utrzymywania chorego przy życiu. Bardzo cienką granicę, kiedy nie tyle przedłuża się życie, co przedłuża się umieranie w cierpieniu. Ustawa napisana przez lekarzy (i przesłana do prezydenta jako obywatelski projekt) jasno określa, czym jest uporczywa terapia. Każdemu daje też prawo rozporządzać swoją śmiercią, gdy medycyna nie będzie mogła już mu pomóc. (http://www.tvn24.pl)

Oglądaj w: TVN24, 16 listopada 2012 r.

 • Twardy problem w medycynie: przewlekłe zaparcie jako trudna do opanowania dolegliwośc w leczeniu schyłkowej fazy przewlekłych chorób u dzieci
  Twardy problem w medycynie: przewlekłe zaparcie jako trudna do opanowania dolegliwośc w leczeniu schyłkowej fazy przewlekłych chorób u dzieci
 • W sprawie sztucznego utrzymania pacjenta przy życiu
  W sprawie sztucznego utrzymania pacjenta przy życiu
 • Wady letalne u płodów i noworodków opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii
  Wady letalne u płodów i noworodków opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii
 • Wpływ Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci na sytuację w onkologii dzieciecej
  Wpływ Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci na sytuację w onkologii dzieciecej
 • Wpływ WHD na sytuację w perinatologii i kardiologii dzieciecej
  Wpływ WHD na sytuację w perinatologii i kardiologii dzieciecej
 • Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady, warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady, warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Zakażenia u pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – zasady antybiotykoterapii
  Zakażenia u pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – zasady antybiotykoterapii
 • Załącznik do rozporządzenie Ministra Zdrowia - wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do opieki paliatywnej i hospicyjnej
  Załącznik do rozporządzenie Ministra Zdrowia - wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - wytyczne dla lekarzy
  Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - wytyczne dla lekarzy
 • Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - Zarys praltyki medycznej
  Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - Zarys praltyki medycznej
 • Zapotrzebowanie na domową opiekę palia. w woj Łódzkim
  Zapotrzebowanie na domową opiekę palia. w woj Łódzkim
 • Zasady podejmowania decyzji na podstawie diagnozy prenatalnej
  Zasady podejmowania decyzji na podstawie diagnozy prenatalnej