Przekaż
Datek
 • Dieta ketogenna w leczeniu padaczki opornej na leki u dzieci
  Dieta ketogenna w leczeniu padaczki opornej na leki u dzieci

Dopuszczalność uprzednich oświadczeń pacjenta i pełnomocnictwa medycznego de lege lata i de lege ferenda

Dopuszczalność uprzednich oświadczeń pacjenta i pełnomocnictwa medycznego de lege lata i de lege ferenda

Małgorzata Szeroczyńska

Dopuszczalność uprzednich oświadczeń pacjenta i pełnomocnictwa medycznego de lege lata i de lege ferenda.

Wstęp.
Polski rząd przygotowuje od kilku miesięcy ratyfikację Konwencji Rady Europy z 4 kwietnia 1997 r. z Oviedo o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny (Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie). Ten doniosły międzynarodowy akt prawny regulujący zasady udzielania świadczeń medycznych, został podpisany przez Polskę już 7 maja 1999 r., jednak do tej pory nie doczekał się ratyfikacji, gdyż wymaga to zgodnie z Konstytucją zgody Sejmu, a także w wielu kwestiach dostosowania polskich przepisów do treści Konwencji...

 • Dopuszczalność uprzednich oświadczeń pacjenta i pełnomocnictwa medycznego de lege lata i de lege ferenda
  Dopuszczalność uprzednich oświadczeń pacjenta i pełnomocnictwa medycznego de lege lata i de lege ferenda
 • Dotyk Boga czy siła natury? Pojęcie cudu w perspektywie historyczno-filozoficznej
  Dotyk Boga czy siła natury? Pojęcie cudu w perspektywie historyczno-filozoficznej
 • Dylematy medyczno-etyczne w opiece nad dziećmi z chorobą nowotworową
  Dylematy medyczno-etyczne w opiece nad dziećmi z chorobą nowotworową
 • Encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu (NBIA, choroba Hallervordena-Spatza)
  Encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu (NBIA, choroba Hallervordena-Spatza)
 • Encefalopatie postępujące wieku dziecięcego uwarunkowane genetycznie. Wczesnodziecięca ceroidolipofuscynoza (NCL)
  Encefalopatie postępujące wieku dziecięcego uwarunkowane genetycznie. Wczesnodziecięca ceroidolipofuscynoza (NCL)
 • Etiologia, przyczyny i diagnostyka grzybic narządowych u dzieci ze schorzeniami onkohematologicznymi
  Etiologia, przyczyny i diagnostyka grzybic narządowych u dzieci ze schorzeniami onkohematologicznymi
 • Geneza działalnosci Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci na tle ruchu hospicyjnego w Polsce i Europie
  Geneza działalnosci Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci na tle ruchu hospicyjnego w Polsce i Europie
 • Granice intensywnej terapii w neonatologii i pediatrii
  Granice intensywnej terapii w neonatologii i pediatrii
 • Guzy mózgu – problem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
  Guzy mózgu – problem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
 • H. Domowe Ziemi Łódzkiej - doświadczenia w pierwszym roku funkcjonowania
  H. Domowe Ziemi Łódzkiej - doświadczenia w pierwszym roku funkcjonowania
 • Intensywna terapia a medycyna paliatywna – gdzie jest granica?
  Intensywna terapia a medycyna paliatywna – gdzie jest granica?

Jak godnie umierać

Jak godnie umierać

- Martyna Tomczyk, Służba zdrowia, styczeń 2013 r.

Kwestia uporczywej terapii i stanu termnalnego w polskim prawie pozostaje nieuregulowana. Bez czytelnych ustaw lekarz pozostaje sam w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji.