Specjalizacje lekarskie:
anestezjologia i reanimacja, medycyna paliatywna.

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel jest założycielem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Uważa, że nieuleczalnie chore dzieci i ich rodzice powinni mieć swobodny wybór między leczeniem w szpitalu a leczeniem w domu. Poprzednio pracował jako anestezjolog w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie zajmował się leczeniem bólu u dzieci. Na początku lat 90. postanowił stworzyć w Polsce system domowej opieki paliatywnej dla dzieci i powołał do życia pierwsze hospicjum pediatryczne. Jest inicjatorem wspierania rozwoju hospicjów dziecięcych w krajach Europy środkowej i wschodniej. W Instytucie Matki i Dziecka kierował Zakładem Opieki Paliatywnej, gdzie uzyskał habilitację w dziedzinie medycyny paliatywnej. Zainicjował powstanie pierwszego w Polsce komitetu etyki klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka". Kierował zespołem ekspertów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który opracował wytyczne dla lekarzy „Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci". Autor wielu badań i publikacji na temat leczenia bólu, opieki paliatywnej i bioetyki w pediatrii.

Czytaj dalej...

Przede wszystkim jestem mamą Łukasza, który przez kilka lat, aż do chwili tragicznej śmierci, był pod opieką Hospicjum.

Czytaj dalej...

Urodził się w Warszawie w 1947 roku, tutaj też, w 1971 roku, ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej. Jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pracował w Zakładzie Anestezjologii AM ul. Lindleya, później w Klinicznym Szpitalu Dziecięcym ul. Litewska, a następnie w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie był kierownikiem Pododdziału Intensywnej Opieki Medycznej.

Czytaj dalej...

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1979 roku. W roku 1982 po aplikacji zdała egzamin sędziowski, a w 1984 - radcowski. Pracowała jako radca prawny najpierw na podstawie umów o pracę w różnych firmach a od 1990 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego, obecnie z biurami w Warszawie i Zakopanem działając w zakresie pomocy prawnej dla przedsiębiorców i osób fizycznych.

Czytaj dalej...

Adwokat, rocznik 1966.

Zajmuje się doradztwem legislacyjnym oraz sprawami regulacyjnymi. Przez ponad 12 lat był głównym specjalistą ds. legislacji i ekspertem ds. legislacji w Kancelarii Sejmu.
Prowadzi również praktykę w zakresie prawa karnego, cywilnego i medycznego udzielając wsparcia i pomocy lekarzom w postępowaniach sądowych i dyscyplinarnych.

Czytaj dalej...

Urodził się 1953 r. w Warszawie. W Warszawie też ukończył studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w 1978 r.

Po studiach podjął pracę na oddziale chirurgii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu zdobywając kolejne stopnie specjalizacji w chirurgii ogólnej. W latach 1988-1990 przebywał na dwuletnim kontrakcie lekarskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Czytaj dalej...

Jeden z najbardziej doświadczonych polskich anestezjologów dziecięcych urodził się w Warszawie w 1948 r., gdzie też ukończył studia w 1971 r.

Po odbyciu stażu podyplomowego specjalizował się w anestezjologii pediatrycznej w Instytucie Matki i Dziecka pod kierunkiem prof. Zdzisława Rondio. Przeszedł tam wszystkie szczeble kariery zawodowej - od stażysty do zastępcy kierownika kliniki i uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Poza udziałem w licznych szkoleniach krajowych odbył staże i kursy w Holandii, Niemczech, Szwecji i Australii. 

Czytaj dalej...