Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Paweł Witt

Ikonka dla Paweł Witt

Dr n med. i n. o zdr. Paweł Witt, EMBA, DBA

Pielęgniarz, psychoonkolog. Ukończył dwie specjalizacje – w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Od 18 lat związany z anestezjologią i intensywną terapią dzieci, od ponad 5 lat również z opieką paliatywną. Obecnie pracuje jako pielęgniarz oddziałowy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci DSK UCK WUM, dodatkowo jako adiunkt naukowo – dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wieloletni wykładowca w kształceniu dyplomowym i podyplomowym dla pielęgniarek i położnych. Od 12 lat pełni funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki od 2022 roku pełni funkcje prezesa Koalicji na rzecz bezpieczeństwa szpitali. Przez 8 lat pełnił funkcję członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia oraz funkcję Mazowieckiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Autor programów specjalizacji, publikacji naukowych. Organizator corocznych konferencji dotyczących opieki paliatywnej. Ukończył 5 kierunków studiów podyplomowych – Zarządzanie zasobami ludzki w jednostkach ochrony zdrowia; Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny; Psychoonkologia kliniczna; Studia menedżerskie - Executive Master of Business Administration oraz Doctor of Business Administration. Redaktor naczelny kwartalnika Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece.

Zainteresowania naukowe dotyczą jakości śmierci i umierania w opiece paliatywnej. Na temat tego zagadnienia napisał pracę doktorską obronioną w 2020 roku. Biegły sądowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i psychoonkologii.