Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Tomasz Dangel

Ikonka dla Tomasz Dangel

Specjalizacje lekarskie:
anestezjologia i reanimacja, medycyna paliatywna.

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel jest założycielem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Uważa, że nieuleczalnie chore dzieci i ich rodzice powinni mieć swobodny wybór między leczeniem w szpitalu a leczeniem w domu. Poprzednio pracował jako anestezjolog w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie zajmował się leczeniem bólu u dzieci. Na początku lat 90. postanowił stworzyć w Polsce system domowej opieki paliatywnej dla dzieci i powołał do życia pierwsze hospicjum pediatryczne. Jest inicjatorem wspierania rozwoju hospicjów dziecięcych w krajach Europy środkowej i wschodniej. W Instytucie Matki i Dziecka kierował Zakładem Opieki Paliatywnej, gdzie uzyskał habilitację w dziedzinie medycyny paliatywnej. Zainicjował powstanie pierwszego w Polsce komitetu etyki klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka". Kierował zespołem ekspertów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który opracował wytyczne dla lekarzy „Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci". Autor wielu badań i publikacji na temat leczenia bólu, opieki paliatywnej i bioetyki w pediatrii.

1989 – medal "za osobiste męstwo" – od Prezydenta ZSRR – za pracę w Armenii po trzęsieniu ziemi

1994 – nagroda "Parasol Szczęścia" – od Redakcji „Twojego Dziecka" – za pionierską pracę na polu leczenia bólu u dzieci

1995 – nagroda "Człowiek – lek na całe zło" – od Redakcji "Super Expressu"

1996 – nagroda "Święty Mikołaj Roku" – od Programu 2 TVP

1997 – wyróżnienie w kategorii ochrony zdrowia – nagroda roku za działalność humanitarną "Człowiek – Człowiekowi"

1998 – nagroda im. św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego– "za heroiczne realizowanie zasady miłości bliźniego" (zespołowo)

2002 – nagroda „Oskar dziecięcych serc" – w imieniu dzieci chorych na nowotwory leczonych w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2002 – medal Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

2003 – Złoty Medal Alberta Schweitzera, Albert Schweitzer World Academy of Medicine

2003 – medal „Amicus Minorum" za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach

2004 – Wielki Złoty Medal Alberta Schweitzera, Albert Schweitzer World Academy of Medicine

2005 – Order „Ecce Homo" za bezwarunkową miłość i pracę dla bliźnich, wbrew wszelkim przeciwnościom

2008 – medal „Pro infantis bono" za założenie Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci tworząc atmosferę życzliwości i wsparcia, Rzecznik Praw Dziecka

2009 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP

 aktualizacja - 04.01.2012

Przekaż Datek