Przekaż
Datek

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci zajmuje się domową opieką paliatywną nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Chore dziecko przebywa z rodzicami we własnym domu, a pracownicy hospicjum przyjeżdżają na wizyty.

Lista nieuleczalnych chorób, które występują u dzieci, jest bardzo długa. Nie wszystkie stanowią wskazanie do opieki paliatywnej. Dlatego decyzję o objęciu dziecka opieką przez hospicjum rodzice podejmują wspólnie z lekarzami.

Choroby postępujące. Istnieją choroby, które stopniowo powodują pogorszenie stanu dziecka i w końcu doprowadzają do jego śmierci. Nazywamy je chorobami postępującymi. Jedne z nich przebiegają szybko, inne znacznie dłużej. Dlatego tylko z dużym przybliżeniem możemy przewidywać, jak długo dziecko będzie żyło.

Choroby niepostępujące. Są też inne nieuleczalne choroby, które nie mają charakteru postępującego, a mimo to mogą powodować, że pomoc hospicjum w pewnym okresie będzie potrzebna. Dlatego lekarz hospicjum może zaproponować objęcie dziecka domową opieką paliatywną tylko przez pewien okres, np. 3 miesiące. Potem, jeżeli stan dziecka ulegnie stabilizacji lub poprawie, hospicjum może zakończyć opiekę i przekazać dziecko do lekarza pierwszego kontaktu lub zespołu opieki długoterminowej.

Kiedy hospicjum nie jest właściwą placówką. Jeżeli istnieją realne szanse wyleczenia dziecka albo rodzice mają nadzieję na wyleczenie przy użyciu eksperymentów medycznych lub metodami niekonwencjonalnymi, hospicjum nie jest właściwą placówką.

Czytaj dalej...

NFZ

NFZ

NFZ - Gdzie się leczyć - Leczenie w warunkach domowych
https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieDomowe