Staż w hospicjum domowym dla dzieci

Staż w hospicjum domowym dla dzieci

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (WHD) oferuje indywidualne szkolenia w zakresie domowej opieki paliatywnej nad dziećmi w formie praktyki klinicznej dla lekarzy i pielęgniarek oraz stażu dla pracowników socjalnych i psychologów.

Program szkolenia:
Szkolenie trwa miesiąc (20 dni roboczych). Obejmuje codziennie:

 1. Udział w 2 odprawach zespołu WHD w godzinach 8:00-9:00 i 15:00-16:00, podczas których dyskutowane są problemy kliniczne, etyczne, psychologiczne, socjalne i duchowe dotyczące pacjentów.
 2. Wizyty w domach pacjentów z pracownikami WHD w godzinach 9:30-15:00.
 3. Udział w konsultacjach w szpitalach pediatrycznych w Warszawie, w tym kwalifikowaniu i przyjmowaniu pacjentów do opieki domowej.
 4. Udział w spotkaniach grupy wsparcia w żałobie dla rodziców – 1 raz w tygodniu w godzinach 17:30 – 20:00, naprzemiennie we czwartki i w soboty.
 5. Po godzinie 16:15 możliwość korzystania z biblioteki naukowej (czasopisma fachowe, podręczniki, skrypty, filmy szkoleniowe, kserokopiarka, internet).
Czytaj dalej...

Staż w hospicjum perinatalnym

Staż w hospicjum perinatalnym

Program szkolenia psychologa w dziedzinie perinatalna opieka paliatywna
Kierownik szkolenia: prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
Koordynator staży: mgr Agnieszka Chmiel-Baranowska
© Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, OPP

Zasady ogólne:

 1. Fundacja WHD otrzymuje CV kandydata, skierowanie na szkolenie od pracodawcy, który gwarantuje zatrudnienie w hospicjum dla dzieci i możliwość prowadzenia konsultacji prenatalnych wg uzgodnionej stawki oraz superwizję. Jeżeli psycholog nie jest zatrudniony w hospicjum dla dzieci, wymagana jest kopia umowy o współpracy między pracodawcą a lokalnym hospicjum domowym dla dzieci w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej oraz zaświadczenie o ukończeniu przez psychologa miesięcznej praktyki w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej w tym hospicjum.
 2. Fundacja WHD nie pobiera wynagrodzenia za szkolenie i zakwaterowanie.
 3. Standardowe szkolenie trwa 160h (ok 20 dni roboczych).
 4. Zaliczenie szkolenia polega na samodzielnym przeprowadzeniu konsultacji prenatalnej w obecności kierownika szkolenia i psychologa WHD.
 5. Pozytywne zaliczenie powoduje wydanie dyplomu uprawniającego do prowadzenia konsultacji psychologicznych w ramach hospicjum perinatalnego.
 6. Niezaliczenie szkolenia wymaga kontaktu pracodawcy z Fundacją WHD w celu uzgodnienia, czy kandydat powinien kontynuować szkolenie.
Czytaj dalej...