Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Staż w hospicjum domowym dla dzieci

Ikonka dla Staż w hospicjum domowym dla dzieci

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (WHD) oferuje indywidualne szkolenia w zakresie domowej opieki paliatywnej nad dziećmi w formie praktyki klinicznej dla lekarzy i pielęgniarek oraz stażu dla pracowników socjalnych i psychologów.

Program szkolenia:
Szkolenie trwa miesiąc (20 dni roboczych). Obejmuje codziennie:

  1. Udział w 2 odprawach zespołu WHD w godzinach 8:00-9:00 i 15:00-16:00, podczas których dyskutowane są problemy kliniczne, etyczne, psychologiczne, socjalne i duchowe dotyczące pacjentów.
  2. Wizyty w domach pacjentów z pracownikami WHD w godzinach 9:30-15:00.
  3. Udział w konsultacjach w szpitalach pediatrycznych w Warszawie, w tym kwalifikowaniu i przyjmowaniu pacjentów do opieki domowej.
  4. Udział w spotkaniach grupy wsparcia w żałobie dla rodziców – 1 raz w tygodniu w godzinach 17:30 – 20:00, naprzemiennie we czwartki i w soboty.
  5. Po godzinie 16:15 możliwość korzystania z biblioteki naukowej (czasopisma fachowe, podręczniki, skrypty, filmy szkoleniowe, kserokopiarka, internet).

Stażyści zakwaterowani są w budynkach Fundacji WHD przy ul. Agatowej 10 w Warszawie, co ułatwia korzystanie z zaplecza naukowego. Fundacja nie pobiera żadnych opłat od stażystów zarówno za szkolenie jak i zakwaterowanie.

Warunki uczestnictwa:

  1. Praktyka kliniczna oferowana jest lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom socjalnym i psychologom, pracującym w domowych hospicjach dla dzieci oraz domowych hospicjach dla dorosłych, które przyjmują również dzieci.
  2. Możliwe jest także szkolenie lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników, którzy zamierzają podjąć pracę w hospicjum domowym dla dzieci, pod warunkiem otrzymania listu od dyrektora hospicjum, gwarantującego zatrudnienie. W przypadku nie zatrudnienia pracownika, który ukończył szkolenie, Fundacja WHD oczekuje zwrotu kosztów szkolenia (1000 zł) i zakwaterowania (1000 zł).
  3. Praktyka kliniczna w WHD nie jest oferowana lekarzom w ramach specjalizacji z medycyny paliatywnej.

Osoba koordynująca staże - Agnieszka Chmiel-Baranowska
agnieszka.baranowska@hospicjum.waw.pl

Przekaż Datek