Przekaż
Datek

Standardy

KRS 0000097123

  Standardy

  Ikonka dla Standardy

  Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia,
  standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub
  w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą
  zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych
  . (art. 22 ust. 5 ustawy
  z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; tj. Dz.U. z 19 stycznia 2018 r. poz. 160)

  Niniejsza publikacja jest adresowana do Ministra Zdrowia. Pragniemy przekonać go,
  że „potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych” w hospicjach
  perinatalnych oraz hospicjach domowych dla dzieci rzeczywiście w Polsce istnieje.

  Dlaczego?

  Perinatalna i pediatryczna opieka paliatywna to nowe działy perinatologii i pediatrii,
  pozostające wciąż na marginesie tych specjalizacji i pozbawione właściwego nadzoru
  specjalistycznego. Nadzór taki wymaga wcześniejszego wprowadzenia standaryzacji
  i metod oceny jakości świadczeń.

  Obecna sytuacja, wynikająca z obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia,
  budzi poważne wątpliwości, czy w przypadku perinatalnej i pediatrycznej opieki
  paliatywnej mamy do czynienia z medycyną sensu stricto, czy raczej z działaniami
  paramedycznymi.

  Fakt, że dziedziny te pozostają domeną organizacji pozarządowych, nie powinien
  być przeszkodą we wprowadzeniu regulacji prawnych podnoszących je do rangi
  profesjonalnej medycyny.

  Autorzy

   

  Plik pdf - Standardy postępowania i procedury medyczne pediatrycznej domowej opieki paliatywnej w hospicjach dla dzieci, Standardy perinatalnej opieki paliatywnej

  • Standardy - zdjęcie nr 1
Przekaż Datek