Przekaż
Datek

Cele

KRS 0000097123

  Cele Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

  Ikonka dla Cele Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

  Misją Fundacji WHD jest pediatryczna domowa opieka paliatywna oraz perinatalna opieka paliatywna.

  Pediatryczna domowa opieka paliatywna to opieka medyczna, psychologiczna, socjalna i duchowa nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami w ich domach.

  Perinatalna opieka paliatywna to wszechstronna pomoc udzielona rodzicom oczekującym narodzin dziecka z wadami letalnymi oraz zapewnienie opieki dotkniętym takimi wadami noworodkom.

  Celemi nadrzędnymi Fundacji WHD są:

  • ochrona godności nieuleczalnie chorego dziecka,
  • ochrona nieuleczalnie chorego dziecka przed uporczywą terapią,
  • poprawa jakości życia nieuleczalnie chorego dziecka,
  • wspieranie rodziców i rodzeństwa nieuleczalnie chorego dziecka w trakcie jego choroby oraz po śmierci (wsparcie w żałobie),
  • zapewnienie wszechstronnego wsparcia rodzicom dzieci w okresie płodowym i noworodków z wadami letalnymi,

  Celami Fundacji WHD są także:

  • rozwijanie i wprowadzanie modelu pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej w Polsce i za granicą,
  • kształcenie lekarzy, pielęgniarek, pracowników i wolontariuszy innych hospicjów w pediatrycznej i perinatalnej medycynie paliatywnej.
  Czytaj dalej...
Przekaż Datek