Cele Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Cele Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Celami Fundacji są:

 1. Nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami.

  Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opieki w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości. W przypadkach prenatalnej diagnozy ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, opieka paliatywna nad rodziną rozpoczyna się przed urodzeniem dziecka.
   
 2. Wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
   
 3. Nieodpłatne rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.

Fundacja realizuje cele przez:

 1. organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,
   
 2. udzielanie pomocy społecznej poprzez:

  a) pomoc rzeczową i finansową dla pacjentów a także rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu w postaci zasiłków jednorazowych i okresowych oraz pomocy rzeczowej w celu umożliwienia sprawowania opieki nad chorym w warunkach domowych,

  b) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin zmarłych pacjentów w okresie żałoby na sfinansowanie kosztów pogrzebu,

  c) pomoc rzeczową i finansową na organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzież i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. szpitalu) – polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych; świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek, lub innych form terapii,
   
 3. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej,
   
 4. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,
   
 5. prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu,
   
 6. współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej:

  a) z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,

  b) z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
   
 7. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej,
   
 8. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
   
 9. prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla innych hospicjów.