Grupa Wsparcia dla Rodzeństwa Podopiecznych Hospicjum

Wsparcie dla rodzeństwa

Rodzeństwu naszych pacjentów oferujemy pomoc w zmaganiu się z chorobą brata czy siostry poprzez udział w Grupie Wsparcia Rodzeństwa. Na spotkaniach dzieci dzielą się w grupie rówieśniczej emocjami i doświadczeniami związanymi z przeżywaniem choroby rodzeństwa, a prowadzone przez pracowników WHD zajęcia i aktywności pozwalają oderwać się od tych trudnych przeżyć. O spotkaniach grupy rodzice dzieci informowani są za pomocą wiadomości sms i telefonicznie.

Opiekunowie:

Krystyna Kowalówka
Wieloletnia wolontariuszka Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Obecnie asystentka medyczna w prowadzonej przez Fundację WHD poradni stomatologicznej „Uśmiech Malucha”. 

Małgorzata Lipińska
Fizjoterapeutka Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Elżbieta Tokarska
Pielęgniarka WHD. Przez wiele lat pełniła także funkcję pracownika socjalnego oraz zajmowała się promocją i public relations. Od blisko 10 lat prowadzi Grupę Wsparcia dla Rodzeństwa.