Przekaż
Datek

Informacja dla dziennikarzy

Informacja dla dziennikarzy

Kontakt z mediami
Beata Biały
tel.: 798 151 214
email: beata.bialy@hospicjum.waw.pl

Bardzo prosimy dziennikarzy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej wzorami umów.
Wypełnioną i podpisaną przez upoważnione osoby umowę należy dostarczyć do WHD w dniu rejestracji materiału.