Przekaż
Datek

Darowizny

Darowizny

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i jako taka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000097123.

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci zarejestrowana jest w bazie organizacji pozarządowych – http://bazy.ngo.pl/profil/274/Fundacja-Warszawskie-Hospicjum-dla-Dzieci.

Otrzymane środki przeznaczamy w całości na cele statutowe:

 • świadczenie domowej opieki paliatywnej nad dziećmi,
 • wsparcie w żałobie rodzin dzieci zmarłych,
 • rozwijanie i propagowanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce i zagranicą.

Darowiznę można wpłacać

 1. Na konto o numerze:
  33 1240 1082 1111 0000 0428 2080
   
 2. Na konto dla darowizn dewizowych oraz wpłat z zagranicy:
  Numer IBAN rachunku: PL72124010821787000004282110

kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Nazwa i adres organizacji pożytku publicznego:
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa

Jako tytuł wpłaty prosimy podać:
Darowizna na cele statutowe Fundacji WHD

ODLICZENIA

Darowizny osób fizycznych:
Od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Darowizny osób prawnych:
Od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Należy pamiętać, iż w przypadku darowizny finansowej powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Jak wykorzystujemy przekazane środki finansowe?

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ znajduje się Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać numer KRS Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – 0000097123, 0000097123 aby zapoznać się z opublikowanymi tam sprawozdaniami.

Sprawozdania z dzialalności Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci można również znaleźć na naszej stronie internetowej - http://www.hospicjum.waw.pl/fundacja/sprawozdania-finansowe.