Przekaż
Datek

1,5% podatku dla OPP

1,5% podatku dla OPP

UWAGA! Rozliczając swój podatek dochodowy za rok 2022, po raz pierwszy możesz wybranej organizacji pożytku publicznego przekazać 1,5% podatku! Dotychczas był to 1%. Pamiętaj o tym, rozliczając swój PIT w 2023 roku.

Hospicjum domowe pozwala ciężko chorym dzieciom spędzić najtrudniejsze chwile tam, gdzie czują się najlepiej - we własnych domach, z kochającą rodziną, wśród ulubionych zabawek, w znajomym otoczeniu. W 2021 r., dzięki wsparciu darczyńców, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekowało się 57 nieuleczalnie chorymi dziećmi.

Podaruj 1,5% podatku Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci: KRS 0000097123.

 

Jak to zrobić?

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci wymieniona jest w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (KRS-0000097123).

Aby przekazać 1,5% podatku dochodowego, należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000097123, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1,5% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Od 2019 roku osoby chcące przekazać swój procent podatku dochodowego Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci mają ułatwione zadanie - wystarczy, że na stronie Twój e-pit po zalogowaniu się zgodnie z instrukcją wpiszą w odpowiednim polu formularza nr KRS Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci - 0000097123 oraz kwotę odpowiadającą 1,5% podatku dochodowego.

Twój e-PIT krok po kroku – zobacz jakie to proste.

Emeryci i renciści
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, przeczytaj informację Przekaż 1% podatku - usługa dla emerytówi rencistów"
Jesteś na emeryturze lub rencie, a z podatku rozliczył cię organ rentowy na formularzu PIT-40A? Teraz w łatwy sposób możesz pomóc innym. Przekaż 1,5% swojego podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Złóż PIT-OP, by pieniądze trafiły do wybranej przez ciebie organizacji – urząd przekaże jej za ciebie twój podatek."  PIT-OP."
 
Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:
O Warszawskim Hospicjum dla Dzieci
Historie naszych podopiecznych
Kwartalnik "Hospicjum"
Sprawozdania finansowe
Wyszukiwarka KRS Ministerstwa Sprawiedliwości (należy zaznaczyć pole "Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ", wpisać nr KRS Fundacji WHD - 0000097123 i zatwierdzić).
 
Robimy to dobrze!
We wrześniu 2020 r. Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadził w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci kontrolę w wyniku której została pozytywnie oceniona "prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych". Przeczytaj wystąpienie pokontrolne
 
Wiesz już bardzo dużo o Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, o tym jak pracujemy i komu pomagamy.
 
Wyobraź sobie, jak łatwo Ty możesz pomóc! Decyzja należy do Ciebie.