Przekaż
Datek

Nasi darczyńcy

Informacja

Informacja

W 2021 r. następujące firmy przekazały Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci darowizny w wysokości odpowiadającej zapisom art. 18 ust.1e pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Fundacja Pruszyńscy
ul. Sokołowska 32b, 05-506 Warszawa
Kwota  158 200 zł

Telewizja Polska S.A.
ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Kwota: 66 299 zł

Fundacja PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15,  02-515 Warszawa
Kwota: 60 000 zł

Polska Fundacja Narodowa
Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Kwota: 52 805,49 zł

TRIGON Dom Maklerski
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
Kwota: 30 000 zł

AJS Parts SP. z o. o.
ul. Racławicka 154 m 19, 02-117 Warszawa
Kwota: 20 000 zł

TOMDREW PPHU
ul. Podolska 2, 05-270 Marki
Kwota 20 000 zł

GATX RAIL POLAND Sp. z o. o.
ul. Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa
Kwota: 19 000 zł

Wszystkie wymienione wyżej darowizny zostały wykorzystane do realizacji celów statutowych Fundacji WHD.