Przekaż
Datek

Wsparli nas

KRS 0000097123

Nasi darczyńcy

Nasi darczyńcy

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie!
Dziękujemy osobom prywatnym, firmom i instytucjom które wspierając nas dodają nam wiatru w żagle i pozwalają nieść pomoc naszym podopiecznym.

W 2022 roku następujące firmy, przekazały nam darowizny powyżej 15 tysięcy złotych.

Logo 10 AJW Parts
Logo 13 BOŚ
Logo 20 Drukoba
Logo 30 DTW
Logo 40 Fundacja ARP
Logo 50 GATX
Logo 60 Oskroba
Logo 70 TIM
Logo 80 TomDrew

Informacja

Ikonka dla Informacja

W 2023 r. następujące firmy przekazały Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci darowizny w wysokości odpowiadającej zapisom art. 18 ust.1e pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

FAM EMMA S.A.
ul. DWORCOWA 4B / 3, 62-020 SWARZĘDZ

Telewizja Polska S.A.
ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa

Fundacja ORLEN
ul. Chemików 7,  09-411 Płock

Piekarnia Oskroba S.A.
Człekówka 90, 05-340 Kołbiel

Fundacja AVALON
ul. Kajki 80/82 m 1, 04-620 Warszawa

Fundacja STAND WITH UKRAINE
ul. Bakalarska 15 / 33, 02-212 Warszawa

TOMDREW PPHU
ul. Podolska 2, 05-270 Marki

FUNDACJA AGENSCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
ul. Nowy Świat 6/12, 22-400 Warszawa

DOM MAKLERSKI BOŚ S.A.
Ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

DTW LOGISTICS GROUP SP.Z O.O.
Kopytów 44E, 05-870 Błonie

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Pożyczkowa Przy Nacz. Dyr. Archiwów
Ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

Wszystkie wymienione wyżej darowizny zostały wykorzystane do realizacji celów statutowych Fundacji WHD.
Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!

Przekaż Datek