Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Marcin Rawicz

Ikonka dla Marcin Rawicz

Jeden z najbardziej doświadczonych polskich anestezjologów dziecięcych urodził się w Warszawie w 1948 r., gdzie też ukończył studia w 1971 r.

Po odbyciu stażu podyplomowego specjalizował się w anestezjologii pediatrycznej w Instytucie Matki i Dziecka pod kierunkiem prof. Zdzisława Rondio. Przeszedł tam wszystkie szczeble kariery zawodowej - od stażysty do zastępcy kierownika kliniki i uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Poza udziałem w licznych szkoleniach krajowych odbył staże i kursy w Holandii, Niemczech, Szwecji i Australii. 

Od 1991 do 2012 roku kierował oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. w Warszawie, przekształconym później w Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Okołooperacyjnej. W latach 2013-2018 - lekarz naczelny Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Obecnie na emeryturze.

W czasie swojej pracy zawodowej dr Rawicz opublikował 78 prac naukowych, wśród nich rozdziały do podstawowych podręczników z zakresu swojej specjalności. Wykładał na ponad 270 kursach podyplomowych w kraju oraz na 44 kongresach zagranicznych. Jest współautorem i prekursorem wprowadzanych w Polsce w latach 70-tych nowoczesnych metod leczenia niewydolności oddechowej wśród noworodków. Współorganizował Europejski Kongres Anestezjologii w Warszawie, dwa Europejskie Kongresy Anestezjologii Pediatrycznej (w Helsinkach i Kolonii) oraz liczne sympozja w Polsce i na terenie Europy.

Od 1992 roku aktywnie uczestniczył w pracach Europejskiej Federacji Towarzystw Anestezjologii Pediatrycznej (FEAPA), początkowo jako członek zespołu wykładowców, następnie w latach 1997-2005 - sekretarz Komitetu Wykonawczego. W 2005 został wybrany prezydentem-elektem Federacji.

W 2009 roku przewodniczył założycielskiemu kongresowi Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii Dziecięcej (European Society for Paediatric Anaesthesiology) – ESPA, po którym objął pierwszą prezesurę Towarzystwa (2009-2011).  W roku 2013 został wybrany członkiem honorowym ESPA.

W latach 1991-1996 Wiceprezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, od 2002 do 2010 wiceprezes Zarządu Sekcji Pediatrycznej. W 2011 r otrzymał członkostwo honorowe Towarzystwa.

W 2014 roku został wybrany członkiem honorowym Towarzystwa Anestezjologów Pediatrycznych Wielkiej Brytanii i Irlandii (The Association  of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland – APAGBI), najstarszego naukowego towarzystwa międzynarodowego w swojej specjalności.

W latach 1985 - 1995 członek Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Laureat nagrody "Parasol Szczęścia" czasopisma "Twoje Dziecko" oraz nagrody I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

W okresie 1995-2002 członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, od 2003 do chwili obecnej członek Rady Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP i Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniem prezydenta Warszawy "Za zasługi dla ochrony zdrowia w m. st. Warszawie".

aktualizacja - listopad 2019 r.

Przekaż Datek