Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Jerzy Grębski

Ikonka dla Jerzy Grębski

Urodził się w Warszawie w 1947 roku, tutaj też, w 1971 roku, ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej. Jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pracował w Zakładzie Anestezjologii AM ul. Lindleya, później w Klinicznym Szpitalu Dziecięcym ul. Litewska, a następnie w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie był kierownikiem Pododdziału Intensywnej Opieki Medycznej.

W grudniu 1981 r. wyjechał jako członek ogólnopolskiej delegacji NSZZ „Solidarność” do Szwajcarii, gdzie zastało go wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Pozostał na emigracji, gdzie działał politycznie, społecznie i zawodowo.

Z emigracji wrócił w 2003 r. W tym też roku rozpoczął współpracę z Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci jako Członek Rady Fundacji.

Przekaż Datek