Z dr. Tomaszem Danglem
anestezjologiem, założycielem
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci
rozmawiał Dariusz Kortko

W naszym szpitalu obowiązywało zarządzenie, że dziecko nie może umierać poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Gdy dziecko zaczynało umierać na kardiologii czy neurochirurgii, personel naciskał czerwony guzik. Rozlegał się alarm, a my musieliśmy jak najszybciej dobiec do pacjenta i podjąć resuscytację.

Czytaj dalej...

Dnia 27 listopada 2010 roku pierwsza grupa 25 pielęgniarek zdała egzamin kursu specjalistycznego "Pediatryczna Domowa Opieka Paliatywna". Ten kurs jako jedyny przygotowuje pielęgniarki do pracy w hospicjach domowych dla dzieci, w odróżnieniu od innych kursów i specjalizacji wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj dalej...

Rozmowa eKuriera Warszawskiego z dr hab n. med. Tomaszem Danglem

Państwo polskie nie prowadzi skutecznej polityki w zakresie medycyny paliatywnej
t.w., 2010-09-01 12:19

„Większość dzieci umierała wówczas na naszym oddziale intensywnej terapii. Stosowaliśmy często wobec nich uporczywą terapię. Na temat leczenia i umierania tych dzieci w domu nikt wówczas w naszym środowisku nie myślał. Nie potrafiliśmy także udzielić pomocy rodzicom zmarłych dzieci, ani sobie samym w przypadkach zespołu wypalenia zawodowego" mówi dr hab. med. Tomasz Dangel, Przewodniczący Rady Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Czytaj dalej...

Jacek Janik/Rynek Zdrowia
15-05-2010 10:02

W Polsce, bez względu na starania lekarzy i rozwój medycyny, co roku umiera około 4 tys. dzieci - ponad połowa z nich w pierwszym roku życia. Przyczyną około 30 proc. zgonów są schorzenia okołoporodowe, w drugiej kolejności (22 proc.) - wady rozwojowe, a na trzecim miejscu - różnego rodzaju wypadki.

Czytaj dalej...

Żegnamy śp. Joannę Agacką-Indecką, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i śp. Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy angażowali się w obronę praw nieuleczalnie chorych dzieci do właściwej opieki.

Czytaj dalej...

Z dr. Tomaszem Danglem – przewodniczącym Rady Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci rozmawia Wojciech Marciniak.

Wojciech Marciniak: W tym roku minęło 15 lat działalności Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Początki nie były łatwe – problemy lokalowe, niewielki zespół pracowników. Jak wspomina Pan tamten okres?

Czytaj dalej...

Rozmowa z doc. dr hab. med. Joanną Szymkiewicz-Dangel, lekarzem pediatrą, kardiologiem, konsultantką w zakresie kardiologii perinatalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współtwórczynią pierwszego w Europie ośrodka integrującego diagnostykę prenatalną z opieką paliatywną przy Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci .

- Kiedy mówi się o prawie kobiet do wolnego wyboru, najczęściej myśli się o prawie do aborcji. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak niełatwo jest czasem wyegzekwować prawo do urodzenia nieuleczalnie chorego dziecka.

Czytaj dalej...

O wyjątkowych matkach

W piątek 6.11.2009 r. w Programie „Celownik" TVP1 wyemitowany został reportaż poświęcony jednej z rodzin, która jest pod opieką Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Ekspertyza prawna dotycząca planowanych zmian ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W proponowanej nowelizacji pojawia się zapis art. 27 ust. 2 ustawy (art. 1 pkt. 26 ustawy o zmianie ustawy): „Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego."

Nie zgadzamy się z tą zmianą. Uważamy, że organizacje pożytku powinny mieć możliwość przeznaczania środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że:

Czytaj dalej...

Rozporządzenie o hospicjach do pilnej poprawki

Monika Strus-Wołos 15-10-2009, ostatnia aktualizacja 15-10-2009 06:29

Wiele dzieci potrzebujących opieki hospicyjnej nie będzie mogło z niej skorzystać – alarmuje adwokat, członkini Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodnicząca Komisji ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nowe przepisy o hospicjach nie uwzględniają bowiem różnorodnych potrzeb ich pacjentów, szczególnie tych najmłodszych. Wadliwe przepisy wydano, ignorując kilkuletnią pracę ekspertów medycyny i prawa.

Czytaj dalej...