Articles In English na-russkom-yazyke Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na FaceBookuFundacja WHD na YouTubeInstagramissuu.com

22 678 16 11

Adw. Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA, która w ubiegłym roku zginęła w katastrofie lotniczej w Smoleńsku otrzymała pośmiertnie wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono.

Czytaj dalej...

Tegoroczny, trzeci już bieg charytatywny na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, zorganizowany przez uczniów i absolwentów LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, zgromadził sympatyków biegania i aktywnego stylu życia.

W malowniczym Parku Potulickich w centrum Pruszkowa, w niedzielne popołudnie, mieszkańcy miasta i okolic, mogli wziąć udział w biegu lub dopingować uczestników sportowej rywalizacji.

Czytaj dalej...

Informacja prasowa

Polskie Towarzystwo Pediatryczne opublikowało nowy dokument „Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci – wytyczne dla lekarzy".

Fragmenty recenzji:

Czytaj dalej...

„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni" (1 P 2,24)

Drodzy bracia i siostry!

Każdego roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które przypada 11 lutego, Kościół przeżywa Światowy Dzień Chorego. Sługa Boży Jan Paweł II pragnął, aby ten Dzień był okazją do refleksji nad tajemnicą cierpienia, a przede wszystkim aby uwrażliwiał nasze wspólnoty i społeczeństwa na chorych braci i siostry. Jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, to zwłaszcza słaby, cierpiący i potrzebujący opieki musi znaleźć się w centrum naszej uwagi, aby nikt nie czuł się zapomniany lub odrzucony. Rzeczywiście „miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim" (Encyklika Spe salvi, 38). Wszystkie inicjatywy, które będą podjęte przez poszczególne Diecezje z okazji tego Dnia, mają być zachętą do bardziej efektywnej opieki nad cierpiącymi, a także przygotowaniem do uroczystych obchodów Światowego Dnia Chorego, które będą miały miejsce w 2013 roku w Sanktuarium Maryjnym w Altötting, w Niemczech.

Czytaj dalej...

24 stycznia weszło w życie od dłuższego czasu oczekiwane przez nas Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Spośród proponowanych, podczas konsultacji społecznych, przez Fundację WHD zapisów w dokumencie znalazł się tylko jeden – dotyczący kwalifikacji pielęgniarek pracujących w domowych hospicjach dla dzieci. Zgodnie z tym zapisem w hospicjum domowym dla dzieci od 1.04.2011 roku będą mogły pracować pielęgniarki, które ukończyły kurs specjalistyczny „Pediatryczna domowa opieka paliatywna" (Fundacja WHD przeprowadziła już dwie edycje tego kursu).

Czytaj dalej...

28.12.2010 r. dobyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Pana Adama Fronczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Wojciecha Kłosińskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, przedstawiciela Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia – Pani Krystyny Łakomskiej, Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pani Barbary Misińskiej oraz przedstawicieli Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, poświęcone kwalifikacjom pielęgniarek w hospicjum domowym dla dzieci. 

Czytaj dalej...

21.12.2010 r. dobyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Pana Adama Fronczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Piotra Dąbrowskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, przedstawicieli Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia – Pani Krystyny Łakomskiej oraz przedstawicieli Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, poświęcone pediatrycznej domowej opiece paliatywnej, szczególnie kwalifikacjom pielęgniarek, które zostały zakwestionowane przez MOW NFZ.

Czytaj dalej...

Oddział Mazowiecki NFZ, w oparciu rozporządzenie Ministra Zdrowia (które jest kopią wcześniejszego zarządzenia NFZ), kwestionuje kwalifikacje pielęgniarek pracujących w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci (WHD).

Czytaj dalej...

Z dr. Tomaszem Danglem
anestezjologiem, założycielem
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci
rozmawiał Dariusz Kortko

W naszym szpitalu obowiązywało zarządzenie, że dziecko nie może umierać poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Gdy dziecko zaczynało umierać na kardiologii czy neurochirurgii, personel naciskał czerwony guzik. Rozlegał się alarm, a my musieliśmy jak najszybciej dobiec do pacjenta i podjąć resuscytację.

Czytaj dalej...

Dnia 27 listopada 2010 roku pierwsza grupa 25 pielęgniarek zdała egzamin kursu specjalistycznego "Pediatryczna Domowa Opieka Paliatywna". Ten kurs jako jedyny przygotowuje pielęgniarki do pracy w hospicjach domowych dla dzieci, w odróżnieniu od innych kursów i specjalizacji wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj dalej...