Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Światowy Dzień Chorego 2016

Ikonka dla Światowy Dzień Chorego 2016

11 lutego 2016 r. obchodzony był Światowy Dzień Chorego.

Z tej okazji w siedzibie Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci zorganizowano spotkanie, w którym wzięli udział:
Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta RP,
Abp Henryk Hoser, biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej,
Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia,
prof. Marek Kulus, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz pracownicy i wolontariusze Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Spotkanie otworzył dr Tomasz Dangel, który podkreślił, że opieka nad chorymi wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także głębokiej refleksji nad tym, co moralne i etyczne. Kreśląc wizję medycyny jutra, dr Dangel zaznaczył, że w polskim prawie brak jest zapisów gwarantujących każdemu prawo do godnej śmierci. Na zakończenie wystąpienia dr Tomasz Dangel weręczył Pierwszej Damie, Ministrowi Zdrowia, Arcybiskupowi oraz Prorektorowi WUM Projekt ustawy o prawach pacjenta i Rzecznkiu Praw Pacjenta.

Prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel zapoznała zebranych z pracą poradni USG i pierwszego w Polsce Hospicjum Perinatalnego działającego w ramach Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Podkreślała, jak ważna jest prawidłowa diagnoza perinatalna, która nie pozbawi leczenia tych, którzy mają na nie szansę.

Abp Henryk Hoser zauważył, że w WHD realizowana jest medycyna patrząca w przyszłość, ceniąca wartość życia ludzkiego, także na jego początku i końcu. Na zakończenie wystąpienia arcybiskup Hoser przekazał na ręce dr. Tomasza Dangla i prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel medal Diecezji Warszawsko-Praskiej „Za profesjonalną i pełną oddania posługę wobec dzieci oraz towarzyszenie rodzicom w doświadczaniu choroby i żałoby. Za wszechstronną działalność edukacyjną i psychologiczno-duchową. Za nowatorskie rozwiązania w dziedzinie profilaktyki i leczenia perinatalnego."

Wspominając orędzia papieży wydane z okazji kolejnych Światowych Dni Chorego, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zwrócił uwagę, jak ważna w relacjach z pacjentem jest opieka duchowa. Wyraził też wdzięczność dla Fundacji za przygotowanie projektu ustawy „O zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw, Minister podkreślił wagę poruszonych w tym projekcie kwestii i zadeklarował wolę podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia prac nad ich rozwiązaniem.

Nawiązując do wystąpienia prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel, prof. Marek Kulus podkreślił wagę właściwej komunikacji między lekarzem a pacjentem i zadeklarował nawiązanie między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Fundacją WHD współpracy dotyczącej kształcenia studentów medycyny w tym zakresie.

Spotkanie zakończyło wystąpienie Pierwszej Damy. Odnosząc się do pracy zespołu Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, pani Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, jak ważna jest w życiu chorego życzliwa obecność drugiego człowieka. Przekazała też pozdrowienia dla podopiecznych Hospicjum i ich rodzin.

Fot. Tomasz Myśluk, więcej zdjęć

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi w Internecie materiałami o spotkaniu:

Relacja TV Salve ze spotkania w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
http://www.salvetv.pl/multimedia/z-zycia-diecezji/4241/warszawskie-hospicjum-dla-dzieci-uhonorowane-medalem-diecezji-warszawsko-praskiej
lub
https://www.youtube.com/watch?v=6lNJdaYQhgQ

Notatka na stronie Małżonki Prezydenta RP
http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,65,pierwsza-dama-w-warszawskim-hospicjum-dla-dzieci-w-swiatowym-dniu-chorego-.html

Portal Idziemy.pl
http://idziemy.pl/kosciol/warszawa-dzien-chorego-w-hospicjum/

Światowy Dzień Chorego w Polskim Radiu:
http://www.polskieradio.pl/130/3153/Artykul/1581362/
Wypowiedź Dr Tomasza Dangla od 2:40 do 5:57

eKAI
http://ekai.pl/diecezje/x96878/hospicjum-dla-dzieci-uhonorowane-medalem-diecezji-warszawsko-praskiej/

Radio Warszawa
http://radiowarszawa.com.pl/2016/02/arcybiskup-henryk-hoser-uhonorowal-warszawskie-hospicjum-dla-dzieci/

  • Światowy Dzień Chorego 2016 - zdjęcie nr 1
  • Światowy Dzień Chorego 2016 - zdjęcie nr 2
  • Światowy Dzień Chorego 2016 - zdjęcie nr 3
  • Światowy Dzień Chorego 2016 - zdjęcie nr 4
  • Światowy Dzień Chorego 2016 - zdjęcie nr 5
Przekaż Datek