„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni" (1 P 2,24)

Drodzy bracia i siostry!

Każdego roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które przypada 11 lutego, Kościół przeżywa Światowy Dzień Chorego. Sługa Boży Jan Paweł II pragnął, aby ten Dzień był okazją do refleksji nad tajemnicą cierpienia, a przede wszystkim aby uwrażliwiał nasze wspólnoty i społeczeństwa na chorych braci i siostry. Jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, to zwłaszcza słaby, cierpiący i potrzebujący opieki musi znaleźć się w centrum naszej uwagi, aby nikt nie czuł się zapomniany lub odrzucony. Rzeczywiście „miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim" (Encyklika Spe salvi, 38). Wszystkie inicjatywy, które będą podjęte przez poszczególne Diecezje z okazji tego Dnia, mają być zachętą do bardziej efektywnej opieki nad cierpiącymi, a także przygotowaniem do uroczystych obchodów Światowego Dnia Chorego, które będą miały miejsce w 2013 roku w Sanktuarium Maryjnym w Altötting, w Niemczech.

Czytaj dalej...

24 stycznia weszło w życie od dłuższego czasu oczekiwane przez nas Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Spośród proponowanych, podczas konsultacji społecznych, przez Fundację WHD zapisów w dokumencie znalazł się tylko jeden – dotyczący kwalifikacji pielęgniarek pracujących w domowych hospicjach dla dzieci. Zgodnie z tym zapisem w hospicjum domowym dla dzieci od 1.04.2011 roku będą mogły pracować pielęgniarki, które ukończyły kurs specjalistyczny „Pediatryczna domowa opieka paliatywna" (Fundacja WHD przeprowadziła już dwie edycje tego kursu).

Czytaj dalej...

28.12.2010 r. dobyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Pana Adama Fronczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Wojciecha Kłosińskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, przedstawiciela Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia – Pani Krystyny Łakomskiej, Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pani Barbary Misińskiej oraz przedstawicieli Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, poświęcone kwalifikacjom pielęgniarek w hospicjum domowym dla dzieci. 

Czytaj dalej...

21.12.2010 r. dobyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Pana Adama Fronczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Piotra Dąbrowskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, przedstawicieli Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia – Pani Krystyny Łakomskiej oraz przedstawicieli Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, poświęcone pediatrycznej domowej opiece paliatywnej, szczególnie kwalifikacjom pielęgniarek, które zostały zakwestionowane przez MOW NFZ.

Czytaj dalej...

Oddział Mazowiecki NFZ, w oparciu rozporządzenie Ministra Zdrowia (które jest kopią wcześniejszego zarządzenia NFZ), kwestionuje kwalifikacje pielęgniarek pracujących w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci (WHD).

Czytaj dalej...

Z dr. Tomaszem Danglem
anestezjologiem, założycielem
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci
rozmawiał Dariusz Kortko

W naszym szpitalu obowiązywało zarządzenie, że dziecko nie może umierać poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Gdy dziecko zaczynało umierać na kardiologii czy neurochirurgii, personel naciskał czerwony guzik. Rozlegał się alarm, a my musieliśmy jak najszybciej dobiec do pacjenta i podjąć resuscytację.

Czytaj dalej...

Dnia 27 listopada 2010 roku pierwsza grupa 25 pielęgniarek zdała egzamin kursu specjalistycznego "Pediatryczna Domowa Opieka Paliatywna". Ten kurs jako jedyny przygotowuje pielęgniarki do pracy w hospicjach domowych dla dzieci, w odróżnieniu od innych kursów i specjalizacji wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj dalej...

Rozmowa eKuriera Warszawskiego z dr hab n. med. Tomaszem Danglem

Państwo polskie nie prowadzi skutecznej polityki w zakresie medycyny paliatywnej
t.w., 2010-09-01 12:19

„Większość dzieci umierała wówczas na naszym oddziale intensywnej terapii. Stosowaliśmy często wobec nich uporczywą terapię. Na temat leczenia i umierania tych dzieci w domu nikt wówczas w naszym środowisku nie myślał. Nie potrafiliśmy także udzielić pomocy rodzicom zmarłych dzieci, ani sobie samym w przypadkach zespołu wypalenia zawodowego" mówi dr hab. med. Tomasz Dangel, Przewodniczący Rady Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Czytaj dalej...

Jacek Janik/Rynek Zdrowia
15-05-2010 10:02

W Polsce, bez względu na starania lekarzy i rozwój medycyny, co roku umiera około 4 tys. dzieci - ponad połowa z nich w pierwszym roku życia. Przyczyną około 30 proc. zgonów są schorzenia okołoporodowe, w drugiej kolejności (22 proc.) - wady rozwojowe, a na trzecim miejscu - różnego rodzaju wypadki.

Czytaj dalej...

Żegnamy śp. Joannę Agacką-Indecką, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i śp. Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy angażowali się w obronę praw nieuleczalnie chorych dzieci do właściwej opieki.

Czytaj dalej...