Articles In English na-russkom-yazyke Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na FaceBookuFundacja WHD na YouTubeInstagramissuu.com

22 678 16 11

1% podatku dla OPP

1% podatku dla OPP

Jeśli chcesz pomóc ciężko chorym dzieciom spędzić najtrudniejsze chwile tam, gdzie będą czuły się najlepiej, tzn. we własnych domach, z kochającą rodziną, w znajomym otoczeniu, wśród ulubionych zabawek, przekaż 1% podatku Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci wymieniona jest w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 (KRS-0000097123).

Aby przekazać 1% podatku dochodowego, należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000097123, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Od 15 lutego 2019 roku osoby chcące przekazać 1% podatku dochodowego Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci mają ułatwione zadanie - wystarczy, że w serwisie podatki.gov.pl wybiorą Twój e-pit i po zalogowaniu się zgodnie z instrukcją wpiszą w odpowiednim polu formularza nr KRS Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci - 0000097123 oraz kwotę odpowiedającą 1% podatku dochodowego.

Twój e-PIT krok po kroku – zobacz jakie to proste.

Emeryci i renciści mogą wesprzeć Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, przekazując 1% podatku dochodowego.
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, przeczytaj informację na portalu obywatel.gov.pl:
Przekaż 1% podatku (jako emeryt lub rencista) 
"Emeryci i renciści nie muszą składać zeznania podatkowego, jeśli chcą przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy, że poinformują urząd o chęci przekazania 1% podatku OPP, czyli złożą PIT-OP."
 
Wyobraź sobie, jak łatwo możesz pomóc decyzja należy do Ciebie.
W 2019 r. dzięki środkom uzyskanym z 1% podatku oraz darowiznom mogliśmy opiekować się 51 dziećmi i ich rodzinami. Serdecznie dziękujemy!

rzeczytaj o Warszawskim Hospicjum dla Dzieci:
Historie naszych podopiecznych
Kwartalnik "Hospicjum"
Sprawozdania finansowe
Wyszukiwarka KRS Ministerstwa Sprawiedliwości (należy zaznaczyć pole "Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ", wpisać nr KRS Fundacji WHD - 0000097123 i zatwierdzić).