Articles In English na-russkom-yazyke Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na FaceBookuFundacja WHD na YouTubeInstagramissuu.com

22 678 16 11

Grupa Wsparcia dla Rodziców w Żałobie

Grupa Wsparcia dla Rodziców w Żałobie

W imieniu Rodziców z Grupy Wsparcia w Żałobie Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, serdecznie zapraszamy na spotkania Grupy w siedzibie hospicjum przy ul. Agatowej 10.

Terminy najbliższych spotkań:

22.08 – sobota – godz. 16.00
27.08 – czwartek – godz. 17.30
3.09. – czwartek – godz. 17.30
12.09 – sobota – godz. 16.00
17.09 – czwartek – godz. 17.30
26.09 – sobota – godz. 16.00

Prosimy o wchodzenie dolnymi, czerwonymi drzwiami (środkowe).

Opiekunowie Grupy
Agnieszak Chmiel-Baranowska i Ireneusz Kalisiak

 

Agnieszka Chmiel-Baranowska
(kom. 515 242 207)
Psycholog Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
Jest absolwentką wydziału psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i doktorantką tej uczelni. Całe życie zawodowe związała z opieką paliatywną. Od lat służy pomocą osobom nieuleczalnie chorym, najpierw w Hospicjum Opatrzności Bożej, a od stycznia 2000 r. w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.

Brała udział w wielu międzynarodowych kursach opieki paliatywnej, konferencjach, stażach zagranicznych we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Od 1998 do 2005 współpracowała z prof. Rubenem Bildem twórcą metody Creative Acompaniment. W latach 1996 – 2005 prowadziła wykłady w Instytucie Rozwoju Służb Socjalnych w Warszawie.

Od 2000 roku corocznie współorganizuje z ramienia Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci konferencje o zasięgu ogólnopolskim na temat pediatrycznej opieki paliatywnej.

W Warszawskim Hospicjum dla Dzieci zajmuje się:

  • udzieleniem wsparcia pacjentom i ich rodzinom
  • współprowadzeniem Grupy Wsparcia dla Rodziców w Żałobie
  • konsultowaniem i wstępnym diagnozowaniem trudności pedagogicznych; kontaktami ze szkołami i poradniami psychologiczno - pedagogicznymi
  • koordynowaniem programu staży dla osób pracujących w hospicjach, a chcących zajmować się pediatryczną opieką paliatywną
  • pracą socjalną na rzecz podopiecznych hospicjum
  • udzielaniem konsultacji dla rodziców nienarodzonych dzieci
  • udzielaniem konsultacji dla rodziców nieuleczalnie chorych dzieci.

 

Ireneusz Kalisiak
(kom. 502 179 398)
Od 2002 roku Wiceprezes Zarządu Fundacji WHD. Wczesniej, w latach 1999-2002, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia WHD. W 2001 roku był jednym z siedmiu założycieli Fundacji.

Jego życie zmieniło się, gdy syn, 15-letni Mariusz zachorował na białaczkę. W 1996 WHD opiekowało się Mariuszem. Po śmierci syna, Ireneusz Kalisiak brał udział w spotkaniach grupy wsparcia w żałobie. Od 1999 roku jest koordynatorem tej grupy.

Do innych jego zadań należą zarządzanie budynkami i taborem samochodowym Fundacji. Ponadto angażuje się we współpracę z innymi hospicjami, szczególnie w projekty Fundacji dotyczące wsarcia nowopowstających domowych hospicjów dla dzieci.