Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Pediatryczna opieka paliatywna – wymiana doświadczeń

Ikonka dla Pediatryczna opieka paliatywna – wymiana doświadczeń

W dniach 6 i 7 marca 2020 roku w Centrum Naukowo-Szkoleniowym im. Tadeusza Dąbrowskiego gościliśmy 32 lekarzy hospicjów dla dzieci z całej Polski oraz jedną panią doktor z Kijowa. Kurs, który odbył się pod egidą Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, miał formę wykładów oraz prezentacji przypadków klinicznych przedstawionych przez lekarzy z różnych ośrodków, którzy zgodzili się podzielić z kolegami swoim doświadczeniem.

Na kursie gościliśmy także krajowego konsultanta do spraw medycyny paliatywnej, prof. Wojciecha Lepperta, oraz Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Opieki Paliatywnej, dr. Macieja Niedźwieckiego, którzy, wraz z kierownikiem naukowym kursu, dr. Tomaszem Danglem, dokonali oficjalnego otwarcia spotkania.

Pierwszy dzień kursu poświęcony był sedacji paliatywnej i trudnym przypadkom. Wstępem do dyskusji nad przypadkami klinicznymi były wykłady prof. Kazimierza Szewczyka oraz dr Martyny Tomczyk, w których sedacja paliatywna została przedstawiona z perspektywy bioetyki oraz problemów terminologicznych i legislacyjnych w innych krajach. Dzień drugi kursu koncentrował się na problematyce diagnostyki prenatalnej i jej znaczenia dla dalszego postępowania z pacjentami hospicjów. Wykład wprowadzający wygłosiła prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel.

Równie cenne były dyskusje kuluarowe – zarówno rozmowy między uczestnikami a wykładowcami, jak i wymiana doświadczeń między lekarzami z różnych hospicjów. Z tych rozmów oraz z uwag zapisanych w wypełnionych przez uczestników ankietach ewaluacyjnych kursu wnioskujemy, że przyjęta formuła kursu – prezentacja przypadków klinicznych i wymiana doświadczeń, jest trafna, a tego rodzaju spotkania potrzebne.

  • Pediatryczna opieka paliatywna – wymiana doświadczeń - zdjęcie nr 1
  • Pediatryczna opieka paliatywna – wymiana doświadczeń - zdjęcie nr 2
  • Pediatryczna opieka paliatywna – wymiana doświadczeń - zdjęcie nr 3