Przekaż
Datek
KRS 0000097123

CBOS

Ikonka dla CBOS

CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja

"Celem naszego badania było z jednej strony ustalenie, jakie skojarzenia budzą określenia: zaniechanie uporczywej terapii oraz eutanazja, co badani przez nie rozumieją, do jakich sytuacji je odnoszą, z drugiej zaś – określenie, jaki jest społeczny stosunek do obu tych kwestii." [Fragment wprowadzenia do komunikatu z badań].

Serdecznie dziękujemy Centrum Badania Opinii Społecznej za zainteresowanie tak trudnymi tamatami jakimi są zaniechanie uporczywej terapii i eutanazja.