Staż w hospicjum perinatalnym

Staż w hospicjum perinatalnym

Program szkolenia psychologa w dziedzinie perinatalna opieka paliatywna
Kierownik szkolenia: prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
Koordynator staży: mgr Agnieszka Chmiel-Baranowska
© Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, OPP

Zasady ogólne:

 1. Fundacja WHD otrzymuje CV kandydata, skierowanie na szkolenie od pracodawcy, który gwarantuje zatrudnienie w hospicjum dla dzieci i możliwość prowadzenia konsultacji prenatalnych wg uzgodnionej stawki oraz superwizję. Jeżeli psycholog nie jest zatrudniony w hospicjum dla dzieci, wymagana jest kopia umowy o współpracy między pracodawcą a lokalnym hospicjum domowym dla dzieci w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej oraz zaświadczenie o ukończeniu przez psychologa miesięcznej praktyki w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej w tym hospicjum.
 2. Fundacja WHD nie pobiera wynagrodzenia za szkolenie i zakwaterowanie.
 3. Standardowe szkolenie trwa 160h (ok 20 dni roboczych).
 4. Zaliczenie szkolenia polega na samodzielnym przeprowadzeniu konsultacji prenatalnej w obecności kierownika szkolenia i psychologa WHD.
 5. Pozytywne zaliczenie powoduje wydanie dyplomu uprawniającego do prowadzenia konsultacji psychologicznych w ramach hospicjum perinatalnego.
 6. Niezaliczenie szkolenia wymaga kontaktu pracodawcy z Fundacją WHD w celu uzgodnienia, czy kandydat powinien kontynuować szkolenie.

Osoby prowadzące szkolenie:

 1. prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel joanna.dangel@wum.edu.pl
 2. dr hab. n. med. Tomasz Dangel dangel@hospicjum.waw.pl
 3. mgr psychologii Agnieszka Chmiel-Baranowska agnieszka.baranowska@hospicjum.waw.pl
 4. ekarz genetyk
 5. lekarz neonatolog
 6. lekarz ginekolog

Zagadnienia teoretyczne:

 1. Diagnostyka prenatalna:
  1. Wytyczne
  2. Metody (kolejność, nieinwazyjne, inwazyjne, ryzyko)
  3. Obowiązki lekarza
 2. Wady wrodzone i aberracje chromosomowe
  1. Wady letalne
  2. Zespół Downa
  3. Wielowadzie bez aberracji chromosomowej
  4. Zagrożenia dla matki w przypadku choroby płodu
 3. Zagadnienia etyczne
  1. Argumenty pro-life
  2. Argumenty eugeniczne
  3. Film „Eugenika w służbie postępu"
 4. Przerwanie ciąży
  1. Ustawa
  2. Sposób przeprowadzenia
 5. Zespół poaborcyjny
 6. Koncepcja hospicjum perinatalnego
  1. Model USA (w szpitalu położniczym)
  2. Model WHD (film)
 7. Neonatologia
  1. Koncepcja „comfort care"
  2. Wytyczne neonatologów (prof. Magdalena Rutkowska)
  3. Wytyczne PTP
  4. Protokół DNR
 8. Konsultacja psychologa w ramach hospicjum perinatalnego
  1. Cel
  2. Struktura
  3. Metody
  4. Reakcje rodziców
  5. Zachowanie psychologa
  6. Dokumenty
 9. Wsparcie w żałobie
 10. Problemy zawodowe psychologa
  1. Współpraca z lekarzami
  2. Superwizja

Zagadnienia praktyczne:

 1. Uczestniczenie w badaniach prenatalnych i konsultacjach lekarskich
 2. Uczestniczenie w konsultacjach psychologów
 3. Spotkania z rodzinami z diagnostyki prenatalnej, które są lub były pod opieką WHD
 4. Spotkania z rodzinami dzieci z zespołem Downa
 5. Wizyta w Klinice Położnictwa i Ginekologii
 6. Wizyta w Klinice Neonatologii
 7. Wizyta w Zakładzie Genetyki
 8. Grupa wsparcia w żałobie