1% podatku dla OPP

1% podatku dla OPP

Jeśli chcesz pomóc ciężko chorym dzieciom spędzić najtrudniejsze chwile, tam, gdzie będą czuły się najlepiej tzn. w ich własnych domach, z kochającą rodziną, w znajomym otoczeniu, wśród ulubionych zabawek - przekaż 1% podatku Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci wymieniona jest w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 (KRS-0000097123).

Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000097123, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

Wyobraź sobie jak łatwo możesz pomóc - decyzja należy do Ciebie.

W 2018 r. dzięki środkom uzyskanym z 1% podatku oraz darowiznom mogliśmy opiekować się 58 dziećmi i ich rodzinami - SERDECZNIE dziękujemy!

Historie naszych podopiecznych

Więcej o naszej pracy w dziale sprawozdania finansowe.

Ministerstwo Sprawiedlisowści - Wyszukiwarka KRS (należy zaznaczyć pole "Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ", wpisać nr KRS Fundacji WHD - 0000097123 i zatwierdzić)