Młodzieżowa Grupa Wsparcia w Żałobie

Młodzieżowa Grupa Wsparcia w Żałobie

O spotkaniach grupy wsparcia dla młodzieży informujemy za pomocą wiadomości sms oraz telefonicznie.
Jeśli zmienisz numer telefonu pamiętaj powiadomić nas o tym.

Opiekunowie Grupy:

Marta Kwaśniewska
Pracownik socjalny Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych oraz studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją praca socjalna. Posiada kwalifikacje kierownika i wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Współorganizuje spotkania i wyjazdy młodzieżowej grupy wsparcia w żałobie.

Małgorzata Murawska
Pielęgniarka Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Wojciech Marciniak
Wiceprezes Zarządu Fundacji WHD. Z wykształcenia pracownik socjalny - ukończył Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie. W WHD zajmuje się między innymi kontaktami z NFZ i promocją. Współorganizuje spotkania i wyjazdy młodzieżowej grupy wsparcia w żałobie na co pozwalają mu ukończone kursy doskonalące dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dla kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych.

Robert Sobieszczuk
Fizjoterapeuta Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci

Mirosława Ślązak
Pielęgniarka Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, magister Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwała od 1989 r. w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej i w Pogotowiu. Posiada kwalifikacje kierownika kolonii i kierownika wycieczek i wychowawcy kolonii. Współorganizuje spotkania i wyjazdy grupy wsparcia dla młodzieży po stracie rodzeństwa.