Dziecięca Grupa Wsparcia w Żałobie

Dziecięca Grupa Wsparcia w Żałobie

O planowanych spotkaniach grupy wsparcia rodzice dzieci powiadamiani są listownie.

Opiekunowie Grupy:

Dorota Licau
Pracownik socjalny Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, z wykształcenia magister socjologii, Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, ze specjalizacją socjologia medycyny. Posiada kwalifikacje kierownika i wychowawcy kolonii i wycieczek. Organizuje wyjazdy i spotkania dla najmłodszych dzieci po stracie rodzeństwa.

Michał Gromadziński
Fizjoterapeuta w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci

Paweł Powierża

Agnieszka Grzesik