Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Wojciech Marciniak

Ikonka dla Wojciech Marciniak

Wiceprezes Zarządu Fundacji WHD. Funkcję tę pełni od 2014 roku.

Z wykształcenia pracownik socjalny, ukończył studia I stopnia na kierunku zarządzanie Akademi Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Z WHD związany jest od 2000 roku kiedy zgłosił się do pracy w wolontariacie.
W latach 2004-2007 pełnił w Fundacji funkcję koordynatora pracy wolontariatu.

Obecnie zajmuje się między innymi: kontraktami i sprawozdawczością do NFZ, PR, przygotowaniem sprawozdań z działalności Fundacji WHD. 

Przekaż Datek