Jerzy Nowak

Jerzy Nowak

Urodził się 1953 r. w Warszawie. W Warszawie też ukończył studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w 1978 r.

Po studiach podjął pracę na oddziale chirurgii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu zdobywając kolejne stopnie specjalizacji w chirurgii ogólnej. W latach 1988-1990 przebywał na dwuletnim kontrakcie lekarskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W 1992 założył jeden z pierwszych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (NZOZ)specjalizujący się w chirurgii jednego dnia. W 1994 r. nawiązał współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w obszarze medycyny ubezpieczeniowej.

W 1997 r. został głównym konsultantem medycznym Grupy Allianz w Polsce.

W latach 2001-2003 kierował departamentem Grupowych Ubezpieczeń na Życie i Ubezpieczeń Zdrowotnych, a od 2003 r. jest wiceprezesem T. U. Allianz Polska i T.U. Allianz Życie Polska, odpowiadając za obszar ubezpieczeń grupowych, zdrowotnych, osobowych, turystycznych, współpracę z bankami i sieć agencji wyłącznych Allianz.

Od 2002 r. działa jako członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, a od 2004 r. jako członek zarządu Central-Eastern European Committee for Live Disability and Health Assurance Medicine.

W latach akademickich 2000/2001 oraz 2001/2002 wykładał zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach zdrowotnych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

W 2003 roku podjął współpracę z Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, w której jest członkiem Rady Fundacji.