Andrzej Kurkiewicz

Andrzej Kurkiewicz

Adwokat, rocznik 1966.

Zajmuje się doradztwem legislacyjnym oraz sprawami regulacyjnymi. Przez ponad 12 lat był głównym specjalistą ds. legislacji i ekspertem ds. legislacji w Kancelarii Sejmu.
Prowadzi również praktykę w zakresie prawa karnego, cywilnego i medycznego udzielając wsparcia i pomocy lekarzom w postępowaniach sądowych i dyscyplinarnych.

Uczestniczył jako ekspert w pracach komisji sejmowych (m.in. ds. Unii Europejskiej, Spraw Zagranicznych i Ustawodawczej). Był zaangażowany w prace nad projektami kilkuset ustaw, w tym w latach 2003 – 2004, w ramach zespołu „szybkiej ścieżki legislacyjnej" opracowującego projekty ustaw dostosowujących prawo polskie do prawa UE. Jest autorem opinii dla Marszałka Sejmu i komisji sejmowych.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Odbył również studia podyplomowe w Instytucie Państwa i Prawa PAN oraz na Uniwersytecie Grenoble II i Uniwersytecie Europejskim we Florencji (1989–1991).

W latach 1992–1997 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej
w Warszawie. W tym okresie pracował w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz International Association of Legislation.

Współautor społecznego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw wprowadzającego do prawa polskiego „testament życia" oraz regulującego odstępowanie od uporczywej terapii.

Włada językiem angielskim i francuskim.

Członkiem Rady Fundacji Warszwkie Hospicjum dla Dzieci jest od 20 grudnia 2013 r.