Opieka paliatywna w pediatrii

Opieka paliatywna w pediatrii

Zapraszamy lekarzy do udziału kursie specjalizacyjnym:
„Opieka paliatywna w pediatrii”

Numer kursu CMKP:
01-723/3-08-077-2022

Kurs przeznaczony dla lekarzy objętych programem modułu podstawowego w zakresie pediatrii, z wyłączeniem specjalizacji z pediatrii.

Termin:
23.11.2022 - 24.11.2022

Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) – wykłady w czasie rzeczywistym

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Joanna Halina Szymkiewicz-Dangel 

Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez System Monitorowania Kształcenia, pozostali przez profil na stronie CMKP;
tel.: 22 56 93 775;
e-mail: justyna.gorminska@cmkp.edu.pl