• Szczepienia w różnych stanach i jednostkach chorobowych
    Szczepienia w różnych stanach i jednostkach chorobowych
  • Twardy problem w medycynie: przewlekłe zaparcie jako trudna do opanowania dolegliwośc w leczeniu schyłkowej fazy przewlekłych chorób u dzieci
    Twardy problem w medycynie: przewlekłe zaparcie jako trudna do opanowania dolegliwośc w leczeniu schyłkowej fazy przewlekłych chorób u dzieci
  • Zakażenia u pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – zasady antybiotykoterapii
    Zakażenia u pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – zasady antybiotykoterapii