• Problemy kardiologiczne w opiece paliatywnej nad dziećmi
  Problemy kardiologiczne w opiece paliatywnej nad dziećmi
 • Problemy neuropediatryczne w opiece paliatywnej – doświadczenia własne
  Problemy neuropediatryczne w opiece paliatywnej – doświadczenia własne
 • Problemy urologiczne u dzieci z chorobami neurologicznymi
  Problemy urologiczne u dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Regresja objawów u 14-letniej pacjentki z nieoperacyjnym guzem pnia mózgu – opis przypadku
  Regresja objawów u 14-letniej pacjentki z nieoperacyjnym guzem pnia mózgu – opis przypadku
 • Stany naglące w onkologii dziecięcej a postępowanie w hospicjum
  Stany naglące w onkologii dziecięcej a postępowanie w hospicjum