• Jedne z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego – guzy mózgu i mięsaki tkanek miękkich
  Jedne z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego – guzy mózgu i mięsaki tkanek miękkich
 • Leczenie bólu nowotworowego u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem silnie działających opioidów
  Leczenie bólu nowotworowego u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem silnie działających opioidów
 • Leczenie spastyczności i innych objawów neurologicznych
  Leczenie spastyczności i innych objawów neurologicznych
 • Ocena skuteczności diety ketogennej w leczeniu padaczki u dzieci
  Ocena skuteczności diety ketogennej w leczeniu padaczki u dzieci
 • Odległe następstwa i przebieg kliniczny encefalopatii okołoporodowych
  Odległe następstwa i przebieg kliniczny encefalopatii okołoporodowych