• Praktyka powstrzymania się od resuscytacji u dzieci w Polsce
  Praktyka powstrzymania się od resuscytacji u dzieci w Polsce
 • Przypadek odrzucenia projektu badawczego przez dwie komisje bioetyczne – jako przykład etycznych i prawnych granic badań naukowych
  Przypadek odrzucenia projektu badawczego przez dwie komisje bioetyczne – jako przykład etycznych i prawnych granic badań naukowych
 • W sprawie sztucznego utrzymania pacjenta przy życiu
  W sprawie sztucznego utrzymania pacjenta przy życiu
 • Wady letalne u płodów i noworodków opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii
  Wady letalne u płodów i noworodków opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii
 • Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady, warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady, warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - wytyczne dla lekarzy
  Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - wytyczne dla lekarzy
 • Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - Zarys praltyki medycznej
  Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - Zarys praltyki medycznej
 • Zasady podejmowania decyzji na podstawie diagnozy prenatalnej
  Zasady podejmowania decyzji na podstawie diagnozy prenatalnej