Projekt ustawy wprowadzający testament życia i pełnomocnika medycznego

Projekt ustawy wprowadzający testament życia i pełnomocnika medycznego

Projekt ustawy
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
oraz niektórych innych ustaw.

Kultowe rozmowy

Kultowe rozmowy

Katarzyna Marcysiak rozmawia z dr Tomaszem Danglem o "Testamencie życia".
Materiał udostępniamy dzięki uprzejmości redakcji.

Dopuszczalność uprzednich oświadczeń pacjenta i pełnomocnictwa medycznego de lege lata i de lege ferenda

Dopuszczalność uprzednich oświadczeń pacjenta i pełnomocnictwa medycznego de lege lata i de lege ferenda

Małgorzata Szeroczyńska

Dopuszczalność uprzednich oświadczeń pacjenta i pełnomocnictwa medycznego de lege lata i de lege ferenda.

Wstęp.
Polski rząd przygotowuje od kilku miesięcy ratyfikację Konwencji Rady Europy z 4 kwietnia 1997 r. z Oviedo o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny (Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie). Ten doniosły międzynarodowy akt prawny regulujący zasady udzielania świadczeń medycznych, został podpisany przez Polskę już 7 maja 1999 r., jednak do tej pory nie doczekał się ratyfikacji, gdyż wymaga to zgodnie z Konstytucją zgody Sejmu, a także w wielu kwestiach dostosowania polskich przepisów do treści Konwencji...

Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda

Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda

Małgorzata Szeroczyńska

Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda
edycyna Paliatywna, 2013, nr 2, str. 31-40
 

Wstęp
Decyzje dotyczące odstąpienia od leczenia pacjenta w stanie terminalnym są jednymi z najtrudniejszych w praktyce lekarskiej. Naturalnym bowiem odruchem każdego lekarza jest walka z chorobą i z grożącą pacjentowi śmiercią. Nie po to przecież zostaje się lekarzem, by pozwalać pacjentowi umrzeć, ale właśnie, by zapewnić mu jak najdłuższe życie i to życie w jak najlepszym zdrowiu. Przy rozwoju dzisiejszej medycyny jednak często te dwa cele wcale nie idą w parze. Technika medyczna jest w stanie wielokrotnie przedłużać życie ludzkie, kosztem jego jakości. 

Prawo do umierania w godności

Prawo do umierania w godności

- prawnik 20 marca 2013 nr 56 (3446) gazetaprawna.pl

Najnowsze badania opinii pokazują, że większość Polaków podpisałaby tzw. testament życia. Politycy wciąż jednak uważają, że nasze społeczeństwo nie jest gotowe na regulacje, które od lat obowiązują na Zachodzie

Czas na dyskusję o testamencie życia

Czas na dyskusję o testamencie życia

- Ewa Szarkowska, Puls Medycyny nr 2 (259) 13 lutego 2013

60 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem do polskiego prawa tzw. testamentu życia, a ponad połowa deklaruje, że jest gotowa podpisać taki dokument. Z inicjatywy grupy prawników i lekarzy powstał projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który umożliwia odstąpienie od uporczywej terapii. 

Jak godnie umierać

Jak godnie umierać

- Martyna Tomczyk, Służba zdrowia, styczeń 2013 r.

Kwestia uporczywej terapii i stanu termnalnego w polskim prawie pozostaje nieuregulowana. Bez czytelnych ustaw lekarz pozostaje sam w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji.

CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja

CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja

Warszawa, styczeń 2013 r.
Centrum Badania Opinii Społecznej
Komunikat badań BS/3/2013
Za zgodą:
Ośrodek Informacji CBOS
tel. 22 625 76 23; fax 22 629 40 89
info@cbos.pl
http://www.cbos.pl

Nie chcę umierać na oddziale

Nie chcę umierać na oddziale

Rozmowa z dr. hab. n. med. TOMASZEM DANGLEM, anestezjologiem, specjalistą medycyny paliatywnej, założycielem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, członkiem Komitetu Etyki Klinicznej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

- Express Bydgoski, 18 stycznia 2013 r.
Czytaj na stronie wydwacy

Czytaj dalej...

Prawo do godnego umierania czy eutanazja

Prawo do godnego umierania czy eutanazja

Budzące kontrowersje zapisy znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który w poniedziałek trafił na biurko prezydenta Bronisława Komorowskiego. Autorzy projektu - prawnicy, lekarze, przedstawiciele Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci - chcą, by prezydent przyjął go jako własny i skierował do laski marszałkowskiej.

Czytaj w: Dziennik Polski, 16 listopada 2012 r.