• Program pediatrycznej domowej opieki paliatywnej w Polsce
    Program pediatrycznej domowej opieki paliatywnej w Polsce
  • Projekt ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
    Projekt ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Standardy postępowania i procedur medycznych  z zakresu PDOP
    Standardy postępowania i procedur medycznych z zakresu PDOP