• Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda
    Odstąpienie od uporczywej terapii de lege lata i de lege ferenda
  • Opieka paliatywna nad dziećmi - wybrane rozpoznania
    Opieka paliatywna nad dziećmi - wybrane rozpoznania
  • Organizacja domowej opieki paliatywnej w hospicjach finansowanych przez WHD
    Organizacja domowej opieki paliatywnej w hospicjach finansowanych przez WHD