Warszawskie Hospicjum dla Dzieci w Radiu Kolor

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci w Radiu Kolor

W dniach 9-13 stycznia Warszawskie Hospicjum dla Dzieci gościło w Radiu Kolor. Podczas krótkich wejść na antenę dr hab. n. med Tomasz Dangel opowiadał o pracy Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Odc. 1 Dlaczego powstało Warszawskie Hospicjum dla Dzieci?

Odc. 2 Czy z dzisiejszej perspektywy można ocenić, że decyzja o założeniu Hospicjum była słuszna?

Odc. 3 Problemy przed którymi stoją pracownicy Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Odc. 4 Czy w Polsce istnieje polityka zdrowotna realizowana przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi?

Odc. 5 Kto finansuje działalność Hospicjum? Na czym polega współpraca Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci z NFZ?

Odc. 6 Na czym polega współpraca Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci z zarządem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego?

Odc. 7 Hospicjum stawia sobie za cel poprawę jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin. Jak można ten cel osiągnąć?

Odc. 8 Na czym polega rola lekarza w Hospicjum?

Odc. 9 Na czym polega rola pielęgniarki Hospicjum?

Odc. 10 Na jaką pomoc Hospicjum może liczyć rodzina po stracie dziecka?