Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Żegnaj, Andrzeju

Ikonka dla Żegnaj, Andrzeju

Zmarł Andrzej Kurkiewicz (rocznik 1966), członek Rady naszej fundacji.

Był adwokatem, ekspertem w Kancelarii Sejmu ds. legislacji, specjalistą prawa karnego, cywilnego, medycznego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989 oraz studia podyplomowe w Instytucie Państwa i Prawa PAN oraz na Uniwersytecie Grenoble II i Uniwersytecie Europejskim we Florencji (1989–1991). W latach 1992–1997 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. W tym okresie pracował w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Był członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz International Association of Legislation.

Jako ekspert prawa medycznego wspierał lekarzy w postępowania sądowych i dyscyplinarnych. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych (m.in. ds. Unii Europejskiej, Spraw Zagranicznych i Ustawodawczej). Był zaangażowany w prace nad projektami kilkuset ustaw, w tym w latach 2003 – 2004, w ramach zespołu „szybkiej ścieżki legislacyjnej" opracowującego projekty ustaw dostosowujących prawo polskie do prawa UE. Był autorem opinii dla Marszałka Sejmu i komisji sejmowych.

Był współautorem „Projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw". Projekt, który zakładał m.in. wprowadzenie zasady udzielenia pełnomocnictw medycznych, sporządzania „testamentu życia" oraz „oświadczeń o wyrażeniu zgody lub sprzeciwu na stosowanie określonych procedur medycznych", został opracowany przez zespół ekspertów (lekarzy i prawników) Fundacji Warszawskie Hospicjum dla dzieci i złożony w grudniu 2012 r. u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W 2013 roku Andrzej Kurkiewicz wszedł do Rady Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i od tego czasu nieustannie wspierał nas w każdy możliwy sposób. Służył nam swoim prawniczym i legislacyjnym doświadczeniem w naszych działaniach na rzecz poprawienia przepisów dotyczących pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej. Zawsze mogliśmy liczyć na jego bezinteresowną pomoc. Jego wyważone, rzeczowe i poparte głęboką wiedzą opinie miały wielką wagę w pracach Rady naszej fundacji.

Jednak dla nas był przede wszystkim prawym, dobrym człowiekiem i przyjacielem. Żegnamy go z bólem, a jego rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Andrzeju, będzie nam Ciebie brakowało!

***********

Uroczystości żałobne w intencji mec. Andrzeja Kurkiewicza odbędą się dnia 28 stycznia 2022 r.  w Grudziądzu w następującym porządku:

- 10.30 – Różaniec w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła (Lotnisko)
- 11.00 – Msza Święta Żałobna w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła (Lotnisko)

Po mszy odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Farnym przy ul. Cmentarnej.

Ponadto informujemy, że od 1 lutego do 2 marca 2022 o godzinie 7.30 w kościele szpitala s. Giovanni-Addolorata w Rzymie odprawiana będzie Msza Święta Gregoriańska w intencji „o dar życia wiecznego dla śp. Andrzeja Kurkiewicza”.

Wszystkich, którym Andrzej był bliski, prosimy o łączenie się w modlitwie w tej intencji.

  • Żegnaj, Andrzeju - zdjęcie nr 1
Przekaż Datek