Zaproszenie na konferencję prasową

Zaproszenie na konferencję prasową

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci zaprasza na konferencję prasową 26 września 2019 o godzinie 11:00 w Centrum Naukowo-Szkoleniowym im. Tadeusza Dąbrowskiego ul. Agatowa 1, Warszawa.

Tematem konferencji będzie brak standardów opieki paliatywnej w Polsce i opublikowana przez Najwyższą Izbę Kontroli Informacja o wynikach kontroli „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej”, która zawiera szereg krytycznych uwag do funkcjonującego obecnie w Polsce systemu opieki paliatywnej oraz wskzuje działania, jakie Minister Zdrowia powinien w tej sprawie podjąć. Wśród nich znajduje się rekomendacja wprowadzenia standardów opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci stworzyła standardy dotyczące pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej i wielokrotnie proponowała Ministrowi Zdrowia ich wprowadzenie.

Na konferencji twórcy tych standardów wyjaśnią, jakie są ich zasadnicze treści i dlaczego ich wprowadzenie jest kluczowe dla poprawienia jakości pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej w Polsce. Skomentują też Informację o wynikach kontroli NIK.

Dominujące w Informacji NIK problemy opieki paliatywnej nad dorosłymi nie będą przedmiotem konferencji.