Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Wizyta Pełnomocnika Ministra Zdrowia

Ikonka dla Wizyta Pełnomocnika Ministra Zdrowia

12 grudnia 2029 roku szef resortu zdrowia wydał zarządzenie, w którym ustanowił nową funkcję – Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Opieki Paliatywnej. Na stanowisko to stanowisko powołany został dr Maciej Niedźwiecki z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Zgodnie z treścią zarządzenia, do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju opieki paliatywnej w Polsce, których celem jest zapewnienie nieuleczalnie chorym pacjentom prawa do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

28 stycznia 2020 r. dr Niedźwiecki gościł w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Pełnomocnik Ministra spotkał się z zarządem Fundacji, Arturem Januszańcem, Wojciechem Marciniakiem i Ireneuszem Kalisiakiem, kierownikiem Centrum Naukowo-Szkoleniowego im. Tadeusza Dąbrowskiego, dr. Tomaszem Danglem, oraz kierownikiem Poradni USG Agatowa, prof. Joanną Szymkiewicz-Dangel.

Zarząd Fundacji zaprezentował Pełnomocnikowi Ministra działalność hospicjum domowego i perinatalnego. Na spotkaniu rozmawiano też o kondycji pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej w Polsce i najbardziej palących problemach, jakie należy rozwiązać, by podnieść poziom świadczeń na rzecz pacjentów. Przedstawiciele Fundacji zwrócili uwagę na brak regulacji prawnych jednoznacznie definiujących standard pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej. Dr Dangel przedstawił plany dydaktyczne Centrum Naukowo-Szkoleniowego na rok 2020 oraz w dłuższej perspektywie.

 

Dr n. med. Maciej Niedźwiecki

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od kwietnia 2019 otwarte postępowanie habilitacyjne, ma specjalizację w dziedzinie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej; jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie immunologii klinicznej.

Pracował w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Gdańsku, SPSK nr.1, Akademickim Centrum Klinicznym Akademii Medycznej w Gdańsku, Hospicjum Pallotinum w Gdańsku i Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza.

Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, na Oddziale Szybkiej Diagnostyki z Oddziałem Dziennym (zastępca kier. kliniki) oraz w Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

  • Wizyta Pełnomocnika Ministra Zdrowia - zdjęcie nr 1
  • Wizyta Pełnomocnika Ministra Zdrowia - zdjęcie nr 2
  • Wizyta Pełnomocnika Ministra Zdrowia - zdjęcie nr 3