Articles In English na-russkom-yazyke Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na FaceBookuFundacja WHD na YouTubeInstagramissuu.com

22 678 16 11

Wizyta Pełnomocnika Ministra Zdrowia

Wizyta Pełnomocnika Ministra Zdrowia

12 grudnia 2029 roku szef resortu zdrowia wydał zarządzenie, w którym ustanowił nową funkcję – Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Opieki Paliatywnej. Na stanowisko to stanowisko powołany został dr Maciej Niedźwiecki z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Zgodnie z treścią zarządzenia, do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju opieki paliatywnej w Polsce, których celem jest zapewnienie nieuleczalnie chorym pacjentom prawa do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

28 stycznia 2020 r. dr Niedźwiecki gościł w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Pełnomocnik Ministra spotkał się z zarządem Fundacji, Arturem Januszańcem, Wojciechem Marciniakiem i Ireneuszem Kalisiakiem, kierownikiem Centrum Naukowo-Szkoleniowego im. Tadeusza Dąbrowskiego, dr. Tomaszem Danglem, oraz kierownikiem Poradni USG Agatowa, prof. Joanną Szymkiewicz-Dangel.

Zarząd Fundacji zaprezentował Pełnomocnikowi Ministra działalność hospicjum domowego i perinatalnego. Na spotkaniu rozmawiano też o kondycji pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej w Polsce i najbardziej palących problemach, jakie należy rozwiązać, by podnieść poziom świadczeń na rzecz pacjentów. Przedstawiciele Fundacji zwrócili uwagę na brak regulacji prawnych jednoznacznie definiujących standard pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej. Dr Dangel przedstawił plany dydaktyczne Centrum Naukowo-Szkoleniowego na rok 2020 oraz w dłuższej perspektywie.

 

Dr n. med. Maciej Niedźwiecki

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od kwietnia 2019 otwarte postępowanie habilitacyjne, ma specjalizację w dziedzinie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej; jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie immunologii klinicznej.

Pracował w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Gdańsku, SPSK nr.1, Akademickim Centrum Klinicznym Akademii Medycznej w Gdańsku, Hospicjum Pallotinum w Gdańsku i Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza.

Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, na Oddziale Szybkiej Diagnostyki z Oddziałem Dziennym (zastępca kier. kliniki) oraz w Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.