Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Wizyta konsultanta krajowego

Ikonka dla Wizyta konsultanta krajowego

9 stycznia 2020 roku Fundację WHD odwiedził profesor Wojciech Leppert, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej. Profesor Leppert został na to stanowisko powołany przez Ministra Zdrowia w listopadzie 2019 roku.

Profesor Leppert spotkał się z prezesem zarządu Fundacji WHD, Arturem Januszańcem, zwiedził siedzibę naszego hospicjum, prowadzoną przez Fundację WHD poradnię stomatologiczną Uśmiech Malucha oraz poradnię USG Agatowa.

Odwiedził też nasze Centrum Naukowo-Szkoleniowe im. Tadeusza Dąbrowskiego, gdzie z dr. Tomaszem Danglem, kierownikiem naukowym Centrum, rozmawiał na temat stanu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej w Polsce oraz planów dydaktycznych naszej Fundacji.

Notka biograficzna

Prof. Leppert  - profesor nadzwyczajny w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, sekretarz zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Profesor Leppert jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalistą w dziedzinie chemioterapii nowotworów, medycyny paliatywnej i onkologii klinicznej. Obronił doktorat, pracę habilitacyjną, w 2019 r. uzyskał nominację profesorską. Jest nauczycielem akademickim, autorem i współautorem licznych prac naukowych w dziedzinie onkologii i medycyny paliatywnej.

Link do wywiadu z prof. Leppertem na temat zmian w medycynie paliatywnej: https://www.termedia.pl/mz/Prof-Leppert-o-zmianach-w-medycynie-paliatywnej,36396.html

  • Od lewej: Tomasz Dangel, Wojciech Leppert, Artur Januszaniec w Poradni Stomatologicznej Uśmiech Malucha
Przekaż Datek