Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Umowa z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Ikonka dla Umowa z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

20 lipca 2016 r. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci podpisała umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
W ramach podpisanego porozumienia:
1. Fundacja WHD zobowiązała się do kształcenia studentów w zakresie pediatrycznej i perinatalnej opieki paliatywnej oraz komunikacji z pacjentem.
2. Uniwersytet udzielił Fundacji WHD akredytacji jako ośrodkowi referencyjnemu w dziedzinie pediatrycznej i perinatalnej medycyny paliatywnej.

  • Umowa z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym - zdjęcie nr 1
Przekaż Datek