Articles In English na-russkom-yazyke Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na FaceBookuFundacja WHD na YouTubeInstagramissuu.com

22 678 16 11

Standardy opieki - notatka z konferencji prasowej

Standardy opieki - notatka z konferencji prasowej

26 września 2019 r, w siedzibie Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci odbyło się spotkanie z mediami poświęcone opublikowanej 18 września 2019 r. przez NIK informacji z wyników kontroli Zapewnienie opieki paliatywnej*. W spotkaniu, poza przedstawicielami mediów, wzięli udział współautorzy opublikowanego przez Fundację WHD dokumentu Standardy postępowania i procedury medyczne pediatrycznej domowej opieki paliatywnej w hospicjach dla dzieci oraz Standardy perinatalnej opieki paliatywnej – mec. Monika Strus-Wołos, prof. Janusz Szymborski oraz dr hab. Kazimierz Szewczyk. Przybyli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Dr Tomasz Dangel i prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel przedstawili założenia ww. standardów i skomentowali wyniki kontroli NIK. Zwrócili uwagę, że w raporcie NIK pediatryczna i perinatalna opieka paliatywna zostały ujęte szczątkowo, ustępując miejsca zagadnieniom paliatywnej opieki świadczonej dorosłym. Natomiast istotnym elementem raportu jest wskazanie przez NIK konieczności wprowadzenia przez Ministra Zdrowia standardów opieki paliatywnej. Standardy takie istnieją – zostały opracowane i wdrożone w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, a ich wprowadzenie do polskiego prawa i wdrożenie we wszystkich hospicjach zagwarantowałoby pacjentom domowych hospicjów dla dzieci odpowiednio wysoką jakość opieki paliatywnej.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Mamy nadzieję, że jest to krok w kierunku merytorycznej współpracy Fundacji WHD i Ministerstwa Zdrowia nad rozwiązaniami prawnymi poprawiającymi sytuację małych pacjentów hospicjów oraz rodzin potrzebujących perinatalnej opieki paliatywnej.

*Zdążyć z pomocą - NIK o zapewnieniu opieki paliatywnej i hospicyjnej:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/opieka-paliatywna-i-hospicyjna.html
https://www.nik.gov.pl/plik/id,21312,v,artykul_20089.pdf